A svět se točí dál

Bonsaje, umění v květináči

Pěstování bonsají patří k pradávným asijským uměním, které přetvalo až do dnešních dní. Mistrem pěstování miniaturních zmenšenin stromů se člověk stane až po desetiletích trpělivé práce. Poté předává své zkušenosti dál, například na výstavách těch nejkrásnějších miniatur stromků.

Bonsaj
Pěstování bonsají patří k pradávným asijským uměním.

Původ slova bonsaj lze vystopovat v čínštině a jeho překlad patrně nepřekvapí - znamená strom v misce. Tvarování dřevin do podoby, která vyvolává klid a harmonii v mysli, se přitom čínští mistři věnují již od doby více než čtyři tisíce let vzdálené. Pěstování zakrslých stromků se šířilo společně s buddhismem a společně s ním přešlo v 6. století do Japonska. Právě tamní mistři mu následně vdechli nový rozměr: pozorovali stromy rostoucí ve volné přírodě a inspirovali se jimi při vytváření klasických stylů bonsají, u kterých by neměl být poznat zásah lidské ruky, přestože je pochopitelně značný.

Později se tradice rozšířila dále do jihovýchodní Asie. Do Ameriky přivezli bonsaje asijští přistěhovalci a do Evropy vojáci, kteří během druhé světové války bojovali na tichomořských frontách.

Pravidelných výstav bonsají pořádaných ve filipínské Manile se účastní opravdoví mistři svého oboru. Předávají zde zájemcům své zkušenosti a rady, jak vypěstovat živé miniatury stromů.

Velikost bonsají se značně liší: mohou měřit pár centimetrů nebo dosahovat vzrůstu až dvou metrů. Bonsaj je vždy potomkem normálního stromu nebo keře, přičemž do svého specifického tvaru je modelována pečlivým zastřihováním a prořezáváním - kmeny se pak všelijak kroutí. Cílem je dosažení zdravého kmene, který vypadá starší než ve skutečnosti. V rámci péče o bonsaje se smí i roubovat - přidáváním větví lze totiž stromky tvarovat do nevídaných podob.

Nedílnou součást kompletní bonsaje tvoří i květináč, ve které miniatura sromu roste. Pro dovršení celkového dojmu se do něj někdy vkládají kameny představující malé skály. Vznikají tak oku lahodící miniaturní krajiny. Pěstování bonsaje vyžaduje mnoho trpělivosti, kterou musíte prokázat. Než dosáhne správných rozměrů trvá bonsaji až sedm let.


Další články:

Tropická cyklona je bouře, která vzniká v subtropické oblasti nad hladinou oceánu.

Socha krista Spasitele v Rio de Janeiro si získala značnou oblibu mezi turisty.

Jak fungují 3D brýle a jaký princip způsobí, že divák vnímá film třírozměrně?

Umělý déšť v poušti byl vytvořen pomocí negativně nabitých částic, které na sebe nabalily částečky prachu.

Snovačka jedovatá se vyznačuje výrazným zadečkem se skvrnou tvarem připomínající přesýpací hodiny.

Cukrovka a káva, její vliv na vznik diabetu druhého typu.

Origami je japonské umění skládat papír které si svět připomíná 11. listopadu.

Velká sfinga v Gíze v podobě lvího těla s lidskou tváří obrácenou k východu se tyčí v blízkosti velkých pyramid.

A svět se točí dál

Bonsaje jsou umění pěstování miniatur stromů v květináči původem z Číny, které dalším vývojem prošlo v Japonsku.

A svět se točí dál.