A svět se točí dál

Most Golden Gate v San Franciscu

Most Golden Gate v San Franciscu je patrně nejslavnější most světa.

Most Golden Gate v San Franciscu
Most Golden Gate v San Franciscu.

Jsou dvě hodiny ráno. V dozorčí ústředně mostu Golden Gate v San Franciscu je klid. Všichni čekají na začátek provozu od severu k jihu, tedy do města. Ještě dříve, než začne normální běžná doprava, projíždí krátce po druhé hodině předvoj. Jsou to auta nezbytných služeb velkoměsta, jako jsou čističi ulic a popeláři. Kolem třetí hodiny ranní přijíždí malé dodávky a pick-upy. To jsou mlékaři a květináři. Po čtvrté hodině fičí po mostě auta drobných obchodníků mířících na tržiště.

Pak už začíná plechová lavina. Ve čtyřech pruzích plyne doprava jižním směrem. S cizinci bývá občas potíž, buď se zastaví a fotografují třeba uprostřed mostu, nebo se na mostě i otáčejí, což je obojí zakázáno viditelnou značkou už před vjezdem na most.

Je krátce před šestou hodinou. Mnoho aut zastavuje a čeká před zabočením k výběrčím boxům, ačkoliv mají zelenou. Od šesté do osmé hodiny je totiž průjezd přes most bezplatný pro vozy obsazené více než dvěma osobami. Tak se správa mostu snaží ulehčit dopravě a řada řidičů toho využívá. Kolem osmé hodiny hustota provozu vrcholí. Krátce před desátou se čtyři pruhy ve směru do města mění opět jen ve tři. V dálce na mostě je vidět bílou dodávku s varovnými světly. Na upravené nákladní ploše a přídavných stupačkách po obou stranách vozidla sedí muži z pracovní čety mostu. Ten na levé straně vytahuje značky v podobě silných kolíků z umělé hmoty a muž na druhé straně je opět zastrkuje do malých otvorů ve vozovce. Jsou to značkovací dělníci měnící počet jízdních pruhů podle pokynů dopravní policie mostu. Bez tohoto opatření by v dobách špičky vznikaly beznadějné zácpy, i když most má šest jízdních pruhů.

V roce 1938, tedy rok po otevření mostu, projelo oběma směry 3 326 520 vozidel. V roce 1987 to bylo více než desetkrát tolik a jejich počet koždým rokem vzrůstá o desetinu. Zatím však má most ještě rezervu kapacity a tak se jeho obsluha soustředí především na údržbu.

Jsou vlastně tři základní druhy údržby - čištění od rzi, natírání speciální protikorozní červenou barvou a kontrola nýtování včetně výměny vadných nýtů. K čištění konstrukce věží se používají pískovací děla. Je to práce velmi namáhavá jak pro váhu nářadí, tak i pro zpětný tlak (asi 50 kp). Navíc se otryskávání provádí ve výšce až 200 metrů, v otevřené gondole. Zavěšená lana mostovky se musí čistit ručně ocelovými kartáči, protože pískováním by se narušil povrch poměrně tenkých vláken kabelů, a v důsledku toho by se snížila i jejich pevnost. Pracovní plošina pro tuto práci i pro natírání šplhá po zavěšených lanech. Po dokončení údržby posledního z 508 lan se začíná znova od začátku. Čištění a nátěr jedné věže (vně i uvnitř) trvá tříčlennému osm let. Po dokončení jedné přejde parta na druhou věž. Kontrola nýtování a výměna vadných nýtů - to se týká především vyztužené konstrukce mostovky - se provádí nepřetržitě ve směru jih-sever. Početný tým odborníků má tedy na mostě stále práce dost.

O zajištění hladkého dopravního provozu se stará šestnáct odtahových vozidel s posádkami sloužícími ve třech směnách. Za suchého počasí dochází na mostě denně v průměru ke dvanácti závadám na vozidlech a jedné nehodě. Větší nehody se stávají tak jednou za tři dny. Za špatného počasí počet závad i nehod stoupá a stává se, že jeden odtahový vůz odstraňuje i tři vozidla najednou.

Údržba i zajišťování provozu jsou velmi nákladné, ale most přesto vynáší. Poplatek za přejezd jednoho vozidla je jeden dolar. I když některá vozidla jsou od placení osvobozena, plyne do městské pokladny denně průměrně sto tisíc dolarů.


Další články:

Odehrála se potopa světa v Černomoří? Vědci nikdy nepotvrdili ani nevyvrátili zprávy o potopě světa.

Slaná jezera jsou zbytky moří nebo bezodtoké oblasti.

Objev inzulinu přišel v roce 1922.

Diabetes mellitus je poměrně častá choroba, která se vyskytovala už ve starověkém Egyptě.

Cikáda viničná je největší český a slovenský křís.

Obaleč ovocný žije na jabloních, růžích, meruňkách a jiných stromech.

Kumgangsan jsou Diamantové hory v Korejské lidově demokratické republice.

Velká sfinga stojí v Gíze v blízkosti velkých pyramid.

Velká čínská zeď chránila proti nájezdům ze stepi.

Skalní město Petra v Jordánsku bylo vytesáno v pískovci.

A svět se točí dál

Most Golden Gate v San Franciscu přejede ročně čtyřicet milionů aut. Údržba i zajišťování provozu jsou velmi nákladné, ale most přesto přináší do pkladny peníze. Poplatek za přejezd jednoho vozidla je jeden dolar.

A svět se točí dál.