A svět se točí dál

Obaleč ovocný

Na jabloních, růžích, meruňkách i na jiných listnatých stromech najdete někdy v rourkovitě svinutých listech housenku, která se při vyrušení snaží mrskáním těla vyprostit a padnout k zemi. Je-li zelená s hnědou hlavou s tmavšími skvrnkami, je to housenka obaleče ovocného (Pandemis heparana) z čeledi obalečivitých (Tortricidae).

Dospělý obaleč ovocný
Dospělý jedinec obaleče ovocného.

V našich podmínkách má obaleč ovocný obvykle dvě generace do roka a s jeho housenkami se setkáte od května až do července. V květnu a červnu jsou to housenky první generace, v červenci housenky generace druhé. Dospělí obaleči v přírodě poletují od června až do září, neboť výskyt obou generací se překrývá. Motýlek je dlouhý 8 až 12 mm a v rozpětí křídel měří 20 až 24 mm. Přední křídla jsou žlutohnědá nebo červenohnědá s více nebo méně zřetelnými příčnými vlnovkami. Třásně křídel jsou zbarveny buďto stejně nebo jsou tmavší než plocha křídel. Zadní křídla jsou hnědošedá a jejich třásně jsou světlejší. Předpokládá se, že u tohoto druhu obaleče přezimují vajíčka. Barva housenek a motýlů je zcela rozdílná a nezkušený pozorovatel si většinou ani neuvědomí, že tak odlišně zbarvená vývojová stadia tohoto obaleče patří k sobě.


Další články:

Slaná jezera jsou zbytky moří nebo bezodtoké oblasti.

Diabetes mellitus je poměrně častá choroba, která se vyskytovala už ve starověkém Egyptě.

Nejstarší Američané osídlili kontinent dříve, než se původně předpokládalo.

Kumgangsan jsou Diamantové hory v Korejské lidově demokratické republice.

Cikáda viničná je největší český a slovenský křís.

Velká sfinga stojí v Gíze v blízkosti velkých pyramid.

Velká čínská zeď chránila proti nájezdům ze stepi.

Objev inzulinu přišel v roce 1922.

Skalní město Petra v Jordánsku bylo vytesáno v pískovci.

Odehrála se potopa světa v Černomoří? Vědci nikdy nepotvrdili ani nevyvrátili zprávy o potopě světa.

A svět se točí dál

Obaleč ovocný tvoří v ČR obvykle dvě generace do roka.

A svět se točí dál.