A svět se točí dál

Cikáda viničná

Cikáda viničná (Tibicina haematodes) je největší český a slovenský křís a současně i největší představitel řádu stejnokřídlých (Homoptera), kam jinak patří mrňavé mšice, motolice a mery, o něco větší červci a několik křísků, pěnodějek a ostnohřebek střední velikosti a výraznějších barev.

Cikáda viničná
Cikáda viničná je náš největší křís a současně i největší představitel řádu stejnokřídlých.

Cikádu viničnou si s žádným jiným tvorem splést nemůžeme, je to opravdu nezanedbatelný tvor s robusním tělem dlouhým téměř čtyři centimetry a v rozpětí křídel měřící až osm a půl centimetru. Tělo je silně chitinizované, chráněné lesklým tmavohnědým krunýřemm je nápadné mohutnou širokou hlavou, silnou hrudí a zašpičatělým zadečkem. Průsvitná křídla s výraznou žilnatinou jsou při kořeni tmavší, čímž se na první pohled liší od menší, v rozpětí jen pět centimetrů měřící a hojnější cikády chlumní (Cicadetta montana). Kromě toho sameček cikády viničné pronikavě cvrčí, kdežto chlumní křís má hlásek jemný.

Pokud se chcete s cikádou viničnou setkat (nebo si ji alespoň poslechnout, protože k vidění je zřídka), musíte se vypravit na jižní Moravu nebo na jižní Slovensko. Je to jeden z nejteplomilnějších druhů hmyzu u nás, takže i v těch teplých oblastech si vybírá stanoviště nejvýslunnější - vinice, výslunné travnaté stráně s křovinami a lesostepi. Její nymfy žijí v zemi a živí se na kořenech vinné révy. Mohli bychom ji počítat mezi škůdce, ale naštěstí je vzácná, takže mnoho škod nezpůsobí. Navíc je pro svoji vzácnost chráněna.

Vývoj cikády viničné je dlouhý, trvá až čtyři roky, kdežto vývoj cikády chlumní jen dva. Samička má kladélko, jímž vytváří mělké zářezy v kůře větviček nad zemí. Tady naklade vajíčka, která po vylíhnutí padají na zem. Larvy mají přední nohy hrabavé, vyhrabou si tedy u kořenů keře komůrku, ve které se usadí a sají šťávy. Sání dřevinu zřejmě vážněji nepoškozuje, protože v jižnějších zemích bývá na některých místech v půdě velké množství larev tohoto druhu, ale na keřích a stromech nejsou patrné žádné škody. Dospělé larvy se vyhrabou a usadí se na vhodném místě, kde jim pak na hrudi praskne larvální pokožka a z ní se vysuká dospělá cikáda. Je to tedy hmyz s proměnou nedokonalou.

Proč této hezké cikády s oranžovou žilnatinou na křídlech ubývá? Především proto, že se vinice pravidelně ošetřují různými pesticidy, které mají keře i úrodu na nich chránit před škůdci. Takové ošetření ovšem postihuje i dospělé cikády, a proto se jejich počet stále zmenšuje. Naštěstí tento druh není vázán pouze na vinice. V krajích, kde se réva nepěstuje, žije hlavně v šipákových doubravách a saje na kořenech dubu. Ptrně i u nás se udrží jen díky přírodním rezervacím v oblasti lesostepí a šipákových doubrav.


Další články:

Diabetes mellitus je poměrně častá choroba, která se vyskytovala už ve starověkém Egyptě.

Kumgangsan jsou Diamantové hory v Korejské lidově demokratické republice.

Velká sfinga stojí v Gíze v blízkosti velkých pyramid.

Velká čínská zeď chránila proti nájezdům ze stepi.

Silová jóga je jedem z nových sportů.

Objev inzulinu přišel v roce 1922.

Skalní město Petra v Jordánsku bylo vytesáno v pískovci.

Nejstarší Američané osídlili kontinent dříve, než se původně předpokládalo.

Odehrála se potopa světa v Černomoří? Vědci nikdy nepotvrdili ani nevyvrátili zprávy o potopě světa.

Slaná jezera jsou zbytky moří nebo bezodtoké oblasti.

A svět se točí dál

Cikáda viničná je teplomilný druh žijící na jižní Moravě. Vybírá si nejvýslenější stanoviště - vinice, výslunné travnaté stráně s křovinami a lesostepi.

A svět se točí dál.