A svět se točí dál

Kounovské kamenné řady

Kounovské kamenné řady
Kounovské kamenné řady. Obrázek: Wikipedia, autor: Karelj.

Kounovské kamenné megalitické řady najdeme zhruba dva kilometry severně od Kounova na Rakovnicku. Jedná se o čtrnáct řad kamenů, které obsahují více než dva tisíce křemencových kamenů pravidelně vyrovnaných od severu k jihu. Stojí zde patrně již od dob, kdy naše území obývali Keltové.

Kounovské kamenné řady objevil v roce 1934 místní učitel na vrchu Rovina. Byly rozprostřené na ploše několika hektarů a táhly se rovnoběžně vedle sebe přesně od severu k jihu. Historici poté přišli s celou řadou teorií, k čemu mohli Kounovské kamenné řady sloužit. Byly pravěkým chrámem Slunce, pohanským kalendářem, nebo observatoří? Omezený archeologický výzkum, který před lety v části areálu proběhl, nepřinesl přesvědčivé důkazy o žádné z teorií.

V Seznamu nemovitých památek jsou Kounovské kamenné řady zapsány jako kultovní místo.


Další články:

Mateřídouška úzkolistá zahrnuje velké množství taxonomů.

Krab říční se šíří po Labi, kde poškozuje hráze a břehy.

Zátoka Halong leží při pobřeží severního Vietnamu.

Řecké komboloi je symbolem řecké kultury.

Most Golden Gate v San Franciscu je neustále natírán.

Co je to leporelo a jak vypadá.

Kuandu obecný žije v Jižní Americe.

Ostrov Korsika má dobré podmínky pro horskou turistiku.

Ploník obecný vytváří rozlehlé polštářovité porosty.

Vojenský újezd Brdy byl otevřen pro veřejnost.

Včelí tanec oznamuje, kde je potrava.

Vřes obecný bývá 30 až 60 centimetrů vysoký.

A svět se točí dál

Kounovské kamenné řady se nacházejí v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina nad Kounovem v nadmořské výšce 525 metrů na katastru obce Domoušice.

A svět se točí dál.