A svět se točí dál

Osyp

Osypy v Dolomitech
Osypy u úpatí impozantní tříčlenné skupiny skalních štítů Tre Cime di Lavaredo (tři štíty Lavaredské) v Dolomitech v severní Itálii. Obrázek: Wikipedia, autor: Walwegs.

Termínem osyp se označuje suťové těleso tvaru ležatého trojbokého hranolu obdélníkového půdorysu, protáhlé podél úpatí skalní stěny nebo srázu, odkud pochází suťový materiál přemístěný působením gravitační síly z vyšších poloh. Osypy tvoří zpravidla příkrý svah (většinou přes 30°) a jsou charakteristické vytříděním materiálu: největší hranáče dopadají a hromadí se nejníže, zatímco výše se usazují sutky a materiál stále drobnější. Osypy rostou směrem vzhůru, a tak postupně přikrývají a konzervují stěnu, která ustupuje dozadu. Osypy se však tvoří právě tak pod příkrými stěnami např. krasových plošin, lomů, hliníků apod., v aridních oblastech na úpatí svědeckých vrchů a tabulových hor. Osypy pod stěnami z málo zpevněných drobnozrnných písčitých a jílovitých sedimentů (např. v pískovcových skalních městech, opuštěných pískovnách, hlinících, cihelnách apod.) mají materiál jen nepatrně tříděný nebo i netříděný. Rychlost tvorby osypů je individuální. Bylo zjištěno, že např. v horách na Aljašce činil roční přírůstek objemu na ploše 1000 čtverečních kilometrů až 205 000 krychlových metrů, osyp na úpatí egyptské Cheopsovy pyramidy v Gíze se zvětšuje o asi 50 krychlových metrů ročně.

V zeměpisných šířkách České republiky se osypy tvoří nejrychleji zjara v období intenzivní regelace, nejpomaleji v pozdním létě a v zimě.

Osypy sto- až tisícimetrových rozměrů se vytváří ve velehorských oblastech, osypy drobných decimetrových a metrových rozměrů se tvoří v opuštěných lomech, pískovnách, hliništích, cihelnách, zářezech komunikací apod.


Další články:

Klášter svaté Anežky České byl založen v roce 1234.

Kostel svatého Martina ve zdi kde se přijímalo pod obojí.

Lanzhou v Číně.

Kostel svatého Jakuba Většího Praha zpatřil františkánům.

Rozdělení savců na jednotlivé podtřídy.

Býk Nandin postupně zčernal.

Tillit tvoří zrna značně variabilní velikosti.

Na co má nárok dárce krve? Na volno a odpočet z daně.

Travnaté pláně světa.

Klášter Osios Loukas byl zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Kukuřice setá může někdy dorůstat výšky až 4 metry.

Byzantský kostel Panagia i Kera je klenot byzantské architektury.

A svět se točí dál

Osyp je nahromadění hrubě vytříděného materiálu při úpatí skály či svahu, nejčastěji kamenné suti, jako výsledek gravitačního působení na obnažené a zvětralé skalní masívy.

A svět se točí dál.