A svět se točí dál

Články 101

Proč má baobab tlustý kmen

Baobab má tlustý kmen
Baobab má tlustý kmen. Obrázek: Wikipedia, autor: Bernard Gagnon.

Proč má baobab tak tlustý kmen? Osm druhů baobabů roste v suchých oblastech subsaharské Afriky, v severozápadní Austrálii a na ostrově Madagaskar. Všechny rostou v sezonně suchých oblastech, ve kterých dochází k pravidelnému střídání období srážes s obdobími sucha, která trvají často až deset měsíců v roce.

Pro život v těchto podmínkách jsou baobaby výborně přizpůsobené, jejich měkké, pórovité dřevo dokáže absorbovat a zadržet vodu a nejmohutnější baobaby dokážou nasát až dva tisíce litrů vody.

Během suchého období pak baobab nasátou vodu spotřebovává a dokáže přitom "zhubnout" až o několik desítek centimetrů. Kmen baobabu je pod kůrou vyztužen pevnými tuhými vlákny, která ho chrání před nadbytečnou ztrátou vláhy a také před ohněm a současně bobtnající měkké dřevo uvnitř kmene baobabu zpevňují.

Dominikánská republika leží ve východní části karibského ostrova Hispaniola.

Příbramský goethit (sametka) svojí hebkostí hustě seskupených jehličkovitých krystalů a rezavě hnědou barvou připomíná měkkou sametovou látku.

Přírodní památku Pulčínské skály tvoří v některých případech až 20 metrů vysoké skály rozeseté porůznu na úpatí kopce.

Z kafrovníku lékařského získávaný přírodní kafr nalézá využití jako repelent proti hmyzu, v pyrotechnice, aromaterapii, ale především v lékařství.

Písečná poušť v jižních Čechách se nachází necelé čtyři kilometry od jihočeského města Veselí nad Lužnicí poblíž obce Vlkov a tvoří ji větrem navátý písek. Kolem lokality vede turistická cesta, přímo do lokality však z důvodu ochrany přírodní památky platí zákaz vstupu.

Patrně nejpočetnější evropský pták pěnkava obecná žije v lesích, parcích a zahradách Evropy, Asie, Austrálie a Afriky.

Ruční výroba papíru, první dílny na výrobu papíru ve středověké Evropě byly poháněné silou vody.

Rázová vlna může mít mnoho konkrétních podob podle toho, která veličina se skokově mění.

Hrušeň obecná má význam především ovocnářský kvůli plodům zvaným hrušky, ceněno je pak i dřevo a kvetení stromu.

Lombardní úvěr je zajištěný zastavením movitých věcí, především šperků, drahých kovů, cenných papírů a podobně.

Nerost tuha představuje na zemském povrchu stabilní formu uhlíku. Tuha je nerost dokonale štěpný podle vrstev, díky čemuž nalézá využití jako mazadlo i při výrobě tužek.

11 kilometrů dlouhá mladějovská úzkorozchodná železnice sloužila dopravě strategických surovin, lupku a šamotu.

Hnutím střídmosti inspirovaný grahamový chléb se peče z pšeničných otrub a žitné mouky.

A svět se točí dál

Baobaby jsou výšky 5 až 30 metrů dorůstající opadavé stromy s nápadně tlustými kmeny a s dlanitě složenými listy, rostoucí v oblastech s pravidelně se střídajícími obdobími srážek a sucha.

Baobaby rostou v Africe, na Madagaskaru a v severozápadní Austrálii, přičemž dosud není zcela přesně objasněno, jak k tomuto jejich rozšíření mezi kontinenty došlo.

A svět se točí dál.