A svět se točí dál

Články 100

Pod dnem Atlantického oceánu se při pobřeží Spojených států ukrývá obří rezervoár sladké vody

Kontinentální šelf
Kontinentální šelf. Obrázek: Wikipedia, autor: uploaded by Interiot.

Při průzkumu ložisek podzemních vod pod Atlantským oceánem pomocí elektromagnetického přijímače vědci z Kolumbijské univerzity v New Yorku objevili obří rezervoár sladké vody, který se táhne od pobřeží státu New Jersey k Massachusetts a poté zhruba 80 kilometrů k okraji kontinentálního šelfu. Rezervoár sladké vody začíná v hloubce 183 metrů pod oceánským dnem a sahá do hloubky 366 metrů.

Vědci se domnívají, že tento rezervoár vznik po konci poslední doby ledové, během které byla oblast kontinentálního šelfu nad hladinou. Když na konci doby ledové led roztál, usazeniny vytvořily přes šelf říční delty, které zachytily sladkou vodu do jakýchsi roztroušených kapes. S tím, jak tálo stále více ledu, hladina moře stoupala a moře kontinentální šelf nakonec zaplavilo.

Zdá se, že v průběhu času se sladká voda v tomto obřím rezervoáru pomalu mísí s oceánskou vodou, protože zatímco v blízkosti pobřeží je voda nejčerstvější, směrem dál začíná být slanější.

Roboticky asistovaná chirurgie využívá při operačním zákroku systém robotického asistenta.

Kuba je perla Karibiku, kde se dá strávit dovolená u moře, je zemí zářivé tropické zeleně, pláží s jiskřivě zářivým pískem, míchaných nápojů, výtečných doutníků a pověstné flotily amerických vozů pocházejících z padesátých let. Kuba je exotikou plnou tradic.

Vzácně i na území České republiky se objevující sovice krahujová je charakteristická krátkými hnědými křídly s bílými skvrnami, dlouhým hnědým ocasem s bílými proužky a kulatou hlavou se světlým, černě olemovaným obličejem.

Železná ruda siderit se dobře zpracovává. Nejznámějším nalezištěm sideritu je bezesporu hora Erzberg u Eisenerzu v Rakousku.

Původně románská katedrála v Naumburgu byla později doplněna gotickými chóry.

Zlato je chemicky velmi odolný a také velmi těžký kov, který navíc vyniká tažností a kujností.

Plumlovská přehrada na své hladině zrcadlí obraz zámku Plumlov.

Zámek Strážnice měl strážní funkci, od níž se také odvozuje jeho jméno.

Proč kočka škrábe nábytek? Všechny kočky, které žijí v domácnosti potřebují škrábat a udržovat si tím drápky.

Blahovičník (eukalyptus) roste v mnoha druzích převážně v Austrálii, pouze několik z nich také v Indonésii, Malajsii a na Nové Guineji.

Dóm (katedrála) v Kolíně nad Rýnem, fungující jako sídlo kolínského arcibiskupa, se stavěl dlouhých 637 let.

Ovoce acerola zvané také barbadoská třešeň nebo západoindická třešeň roste na až třímetrovém teplomilném keři pocházejícm ze střední Ameriky a pěstovaném dnes především v Brazílii.

Primitivní žralok Cladoselache fyleri žil před 360 miliony lety v mořích mladšího devonu v oblasti, kde se dnes rozkládá Severní Amerika.

A svět se točí dál

Kontinentální neboli pevninský šelf, který lemuje všechny pevniny, je okrajová část kontinentu, která je pokračováním pevniny pod mořskou hladinou do hloubky asi 200 metrů.

A svět se točí dál.