A svět se točí dál

Žralok Cladoselache fyleri

Žralok Cladoselache fyleri
Žralok Cladoselache fyleri. Obrázek: Wikipedia, autor: Nobu Tamura Cladoselache fyleri.

Cladoselache fyleri byl primitivní žralok žijící před 360 miliony lety v mořích mladšího devonu, stavbou těla připomínající předky příčnoústých. Ústa však měl žralok Cladoselache fyleri umístěna ještě na přední straně hlavy, rypec (rostrum) nebyl vyvinut. Tělo měl žralok Cladoselache fyleri kuželovitého tvaru, kůži většinou lysou, pouze na volných okrajích ploutví, v dutině ústní a okolo očí se vyskytovaly složité mnohohrbolové šupiny. Párové ploutve měl trojúhleníkovité, hřbetní ploutve měl dvě a před každou z nich krátký trn. Ocasní ploutev tohoto žraloka byla vně symetrická, uvnitř heterocerkní. Všechny plotve měl tento žralok vybaveny vnitřní kostrou, tvořenou radiálními paprsky a bazálními destičkami.

Žralok Cladoselache fyleri žil v moři a jeho potravu tvořily pravděpodobně ryby a další mořští živočichové bez schránek.

Délka těl žraloka Cladoselache fyleri se pohyboval v rozmezí 1 až 2 metry.


Další články:

Způsob, jak vzniká med ve včelích úlech.

Proč kočka škrábe nábytek? Jedná se o normální chování koček.

Délky až třinácti metrů dorůstající žralok velrybí je největší žijící žralok.

Jak chovat morče doma a jak se o něj starat.

Středočeský zámek Žleby obklopuje krásný anglický park.

Ve vodním prostředí žijící kočka rybářská měří na délku 65 až 100 centimetrů.

Lesklé ovoce acerola rostou na keřích malpighia.

Volně žijící toulavé kočky nemají majitele.

Romantický zámek Blatná se nachází na Strakonicku.

Čtyřkřídlý zámek Zlín stojí na místě někdejší středověké tvrze.

Středně velký žralok černocípý zavítá někdy z moře i do brakických vod.

Kulturní památka zámek Strážnice byl původně vodním hradem.

A svět se točí dál

Žralok Cladoselache fyleri žil v mořích mladšího devonu v oblasti, kde se dnes rozkládá Severní Amerika. Tito žraloci byli mořští predátoři s tělem přizpůsobeným svým tvarem pro rychlé plavání.

A svět se točí dál.