A svět se točí dál

Články 102

Že Země je kulatá, věděli již starověcí Řekové

Kulatá Země
Že Země je kulatá, věděli již starověcí Řekové. Obrázek: Wikipedia, autor: NASA.

Starověcí Řekové předpokládali, že Země je kulatá ještě před tím, než pro to získali důkazy.

Patrně jako první navrhoval kulatý tvar Země v 6. století př. n. l. starověký řecký filozof a matematik Pythagoras ze Samu, který věřil, že právě tvar koule představuje dokonalou formu.

V dalším stoletím prosazoval ideu kulaté Země i Platon a myšlenka kulaté Země získávala na popularitě.

Prakticky dokázal kulatý tvar Země během 4. století př. n. l. Aristoteles, který ve své díle O nebi zveřejnil hned několik důkazů, jedním z nich je, že během zatněmí Měsíce lze na jeho disku pozorovat stín Země, který je vždy kulatý bez ohledu na polohu pozorovatele.

Velikost kulaté Země pak ve svém experimentu prakticky změřil antický geograf Eratoshenes z Kyrény. Porovnal úhly dopadu slunečních paprsků v pravé poledne v Alexandrii a Syéné (dnešní Asuán), městech, o nichž předpokládal, že leží na stejném poledníku. Obvod planety Země stanovil na 252 tisíc stadií, tedy 40 000 kilometrů a své experimenty zveřejnil v díle O měření Země. Výsledek, ke kterému dospěl, byl velice přesný, podle dnešních měření je obvod kulaté Země 40 009 kilometrů.

Pro velmi křehký minerál celestín je typické blankytně modré zbarvení.

Pancířnatý Dunkleosteus intermedius žil před 370 až 360 miliony lety.

Středoamerická Panama se do povědomí lidí zapsala obvykle v souvislosti s Panamským průplavem.

Agenturou pro výzkum pokročilých obranných projektů vyvíjené létající vozidlo Transformer TX vychází konceptuelně z kombinace terénní vozidla a helikoptéry.

Světle hnědě zbarvený makak vepří žije v deštných lesích a bažinatých oblastech v jihovýchodní Asii.

August a Louis, bratři Lumiérové, rozhýbali obrázky na filmovém plátně.

Zlínský zámek Lešná stojí v areálu zlínské zoologické zahrady. Původní majitelé nechali zámek vystavět jako přepychové sídlo vybavené vším komfortem tehdejší doby.

Jako bonmot označujeme krátký projev populární a významné osobnosti. Bonmot většinou mívá satirický nádech.

Jako američtí Indiáni se označují Indiáni obývající území dnešních Spojených států amerických.

Zámek Litomyšl je nejrozsáhlejší čistě renesanční komplex budov bez pozdějších úprav.

Nerost psilomelan je jednou z nejlepších manganových rud.

Londýnský Keats House je dům, kde anglický básník John Keats strávil pozdější část svého života.

Rostlinná mana jsou sladké, na vzduchu tuhnoucí výměšky vytékající z kmenů a větví některých dřevin po nabodnutí hmyzem.

A svět se točí dál

Kulatý tvar Země je výsledek gravitační síly, která působí centrálně kolem těžiště a má sférickou symetrii. Kulatý tvar Země však není dokonalý, vzdálenost pólů je přibližně o 43 kilometrů menší než střední rovníkový průměr, což je výsledkum rotace Země kolem své osy, čímž vzniká odstředivá síla.

A svět se točí dál.