A svět se točí dál

Články 99

Petroglyfy v McKee Springs

Petroglyfy v McKee Springs
800 až 1200 let staré petroglyfy Indiánů fremontské kultury v McKee Springs.

Na hranici amerických států Utah a Colorado se nachází nejrozsáhlejší naleziště skvěle dochovaných dinosauřích kostí z období jury na světě. Vedle této památky ze skutečně pradávných dob v téhle oblasti můžeme obivovat i památky relativně mladší, z dob, kdy již po povrchu naší planety chodili lidé. Před 800 až 1200 lety žili v těchto kaňonech Indiáni fremontské kultury a později kmene Ute a Šošoni, kteří zde žijí dodnes. A právě oni vytvořili na zdejších skalách podivuhodné malby dokumentující jejich tehdejší kulturu.

Vodní pták husa velká žije v Evropě, Asii a severní Africe, kde jsou jejím životním prostředím močály, jezera a rybníky s dostatečně zarostlými břehy, ostrůvky s přilehlými loukami.

Územně rozlehlá starověká Persie zahrnovala na vrcholu svého rozkvětu rozlehlé území od hranic Indie až k egyptské řece Nil.

Nejbližší příbuzný kapra obecného, kterým je karas obecný dokáže přežít i ve vodách velmi chudých na kyslík a proto se hodí k zarybnění i takových vod, ve kterých jiné ryby žít nemohou. Protože se však jedná o potravního konkurenta kapra obecného, v komerčně využívaných rybnících je nevítaný.

Co je to hypoxie? Nedostatečné zásobení tkání kyslíkem.

Čínská hora Fan-ťing je s nadmořskou výškou 2570 metrů nejvyšším vrcholem pohoří Wu-ling.

Minerál rutil nalézá průmyslové využití jako součást tavidla v obalech svařovacích elektrod a jako vydatná suroviná pro výrobu titanu.

3,6 až 6,2 kilogramu vážící šedobílý pták jeřáb rajský žije na savanách a v okolí řek a vodních ploch v jižní Africe.

Jak vznikají korálové útesy z hromadících se vápencových schránek odumřelých korálů.

Jaké složení mají repelenty proti komárům a klíšťatům? Repelenty obvykle obsahují především tři látky, kterými jesou diethyl-toluamid (DEET), IR 3535 a Picaridin.

Nesouhlas s darováním orgánů upravuje transplantační zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a zákon o péči a zdraví lidu. Případný nesouhlas je nutné písemně vyjádřit.

Nerost kämmererit tvoří pseudošesterečné krystaly, které jsou obklopeny hrotitými šestibokými jehlany červené barvy broskvoňových květů.

Jak dlouho se rozkládají odpadky se liší podle jejich jednotlivých druhů.

Jednotné logo pro bioprodukty se může používat pouze pro produkt, který obsahuje minimálně 95 procent surovin z ekologického zemědělství.

A svět se točí dál

Petroglyfy jsou obrazy na skále vytvořené v pravěku nebo v pozdějších dobách opracováním povrchu kamenu řezáním, tesáním, dlabáním, obrušováním nebo malbou, nejčastěji kombinací těchto technik.

A svět se točí dál.