A svět se točí dál

Články 93

Cvrčci mohou sloužit jako živý teploměr

Cvrček polní
Cvrček polní. Obrázek: Wikipedia, autor: Roberto Zanon.

Cvrčci mohou sloužit jako živý cvrlikající teploměr, zní to patrně překvapivě, ale některé druhy cvrčků mohou skutečně poměrně spolehlivě určovat teplotu.

Stejně jako jiné druhy studenokrevných živočichů, i rychlost chemických reakce probíhajících v tělech cvrčků je závislá na okolní teplotě. Při vyšší teplotě se do systému dostává více energie, což vede ke zrychlení chemických pochodů probíhajících v tělech cvrčků. Svalové kontrakce včetně těch, k nimž dochází při cvrkotu, se odvíjejí od rychlosti chemických reakcí v těle cvrčka. Čím je tedy chladněji, tím pomaleji chemické reakce ve svalech probíhají a tím řidší je frekvence, se kterou zvuky vydává. S vyšší teplotou pak frekvence cvrkotu vzrůstá.

Poprvé si tohoto jevu povšiml americký fyzik Amos Dolbear a svůj objev publikoval v roce 1897 na stránkách časopisu American Naturalist. Jeho poznatek je znám jako Dolbearův zákon, vyjádřený vzorcem T=50+[(N-40)/4], přičemž T je teplota ve stupních Fahrenheita a N vyjadřuje, kolikrát za minutu cvrček cvrkne.

Jak vznikají ostrovy? Ostrovy vznikají několika různými způsoby. Na několika místech světa můžeme vznik ostrova pozorovat v přímém přenosu.

Brodivý pták ibis skalní žije v pouštích, polopouštích, horách a stepích Afriky a Evropy. Hnízdí v koloniích na skalních útesech, kde si staví hnízdo z větví.

Dům Tomase Jeffersona Monticello v USA je neoklasicistní dvoupatrová budova pocházející z let 1769 až 1772.

Výrazně aromatické koření vanilka je fermentovaná tobolka orchideje vanilovník plocholistý (Vanilla planifolia).

Velikonoční mazanec ze špaldové mouky je zdravější varianta klasického mazance připraveného z bílé pšeničné mouky. Pokud při přípravě velikonočního mazance použijete hladkou špaldovou mouku, rozdíl téměř nepoznáte.

Svinky a stínky na zahradě plní důležitou roli při obohacování půdy.

Jak správně chodit, aby naše tělo mělo z chůze prospěch.

Z tasmánské vrchoviny pocházející blahovičník Gunnův je u nás známý jako kbelíková rostlina.

Pozdrav je slušnost a nejzákladnější projev zdvořilosti. Vhodným způsobem a ve vhodné situaci realizovaný pozdrav patří mezi tzv. měkké dovednosti.

V Americe žijící pásovec devítipásý má tělo chráněné krunýřem, který se skládá z několika pásů rohovinou pokrytých destiček, spojených kůží.

Rozhledna Vysoký vrch skýtá výhled na Říp, Milešovku, Doupovské hory, Brdy, Křivoklátsko a Krušné hory a je k němu přístup po řebříku.

S rozlohou 244 000 čtverečních kilometrů jsou Velká severoamerická jezera největší systém sladkovodních jezer na světě.

Drobná rybka střevle potoční žije často ve velkých hejnech. Je typickou rybou pro malé potoky v mírně zvlněných lesích.

A svět se točí dál

Cvrček polní je druh hmyzu z řádu rovnokřídlých, který žije na na travnatých stráních, mezích a sušších loukách. Vyhrabává si díry v zemi, ve kterých se zdržuje. Na jaře u vchodu do těchto chodeb pronikavě cvrká.

A svět se točí dál.