A svět se točí dál

Články 96

Čím se liší králík od zajíce

Zajíc polní
Zajíc polní (Lepus europaeus) má uši výrazně delší než hlava. Obrázek: Wikipedia, autor: Hans-Jörg Hellwig.

Čím se liší králík od zajíce?

I když na první pohled sice vypadá králík a zajíc podobně, geneticky se jedná o dva různé druhy zvířat, která jsou od sebe natolik odlišná, že se ani nemohou navzájem pářit. Králíka lze od zajíce podle výrazných odlišností v jejich vzhledu, způsobu života i potravy, která tvoří jejich jídelníček, snadno odlišit.

Králík divoký žije především v zarostlé krajině, kde si vyhrabává různé chodby a nory v zemi. Je také od zajíce snadno odlišitelný díky svým krátkým uším a šedohnědé barvě. Tělo králíka divokého je menší než tělo zajíce, králík váží jen 1,5 až 2 kilogramy.

Naproti tomu zajíc polní má dlouhé tělo a uši, které jsou výrazně delší než hlava. Hmotnost zajíce polního se pohybuje mezi 5 až 6 kilogramy. Zajíc polní je rychlý a vytrvalý běžec a tomuto má také přizpůsobené zadní nohy.

Malé, obvykle žluté lepící poznámkové bločky Post-it změnily svět a usnadňují lidem práci. Po uvedení na trh si rychle získaly oblibu v kancelářích, školách i doma.

Z Brazílie dovezený hřebíčkovec jednokvětý plodí plody nazývané pitanga.

Zlatozeleně se blyštící brouk zlatohlávek zlatý je na zahradě užitečný tím, že jeho larvy rozkládají biologický odpad, využití nalezne především na kompostu.

K okamžiku, kdy naši předkové začali vyrábět a používat nástroje, se datuje začátek používání starověkých lepidel z pryskyřice, asfaltu, včelího vosku či škrobu.

Jak vyhynuli dinosauři, kteří nebyli schopni přežít v životním prostředí zpustošeném po dopadu obřího meteoritu před zhruba 65,5 milionu lety.

Vynález magnetofonu je dílem amerického inženýra a vynálezce Marvina Camrase, během druhé světové války využívala první magnetofony americká armáda.

Kdy a jak lýkožrout smrkový poškozuje stromy? Samičky lýkožrouta smrkového kladou vajíčka a budují pro ně mateční chodbu, na kterou posléze larvy vyhlodají kolmé chodby.

Jak byl objeven hormon inzulin, který s jistými omezeními umožňuje nemocným cukrovkou žít zdravým a aktivním životem.

Hrdlička zahradní je středně velký pták z čeledi holubovitých, který žije v okolí lidských sídel, zahradách a parcích v Evropě a východní Asii.

Starobylé názvy českých řek pocházejí mnohdy z jazyků dávných národů žijících kdysi na našem území. Nejstarší názvy vodních toků na území budoucích Čech a Moravy pochází z jazyka národa Ilyrů.

Uvařená špenátová polévka je zelená vzpruha v polévkovém talíři nebo v misce.

Doba železná začíná v období kolem roku 1000 př. n. l., kdy začal člověk používal pro výrobu nástrojů převážně železo.

Krokodýl gaviál indický žije ve volné přírodě ve velkých indických řekách, v Ganze, Brahmaputře, Indu a jejich přítocích.

Jak správně třídit odpad, odpady bychom měli třídit nejlépe již přímo doma.

A svět se točí dál

Zajíc polní žije na velkém území Evropy a západní Asie. Jeho přirozeným biotopem jsou otevřené krajiny, především pole, louky, okraje lesů apod., kde je díky svému hnědému zbarvení velmi dobře zamaskován.

Králík divoký je z jihozápadní Evropy původně pocházející druh králíka, který od středověku žije také na území České republiky. Králík divoký je společenské zvíře žijící v koloniích tvořených jednotlivými rodinami. Domestikací králíka divokého vznikl králík domácí.

A svět se točí dál.