A svět se točí dál

Články 95

Na měsíční povrch dopadne každodenně 2800 kilogramů meteoritů

Přivrácená strana Měsíce
Přivrácená strana Měsíce. Obrázek: Wikipedia, autor: Jay Tanner.

Na měsíční povrch dopadne každodenně 2800 kilogramů meteoritů. Zní to sice jako velké množství, avšak pokud toto množství rozdělíme na meteority o hmotnosti 28 gramů, dopadlo by na povrch Měsíce 100 000 takových meteoritů denně. Je však třeba si uvědomit, že povrch Měsíce zaujímá plochu 37,9 milionu čtverečních kilometrů. To znamená že průměrně by dopadl jeden takový meteorit na oblast o rozloze 379 čtverečních kilometrů.

O takovémhle "bombardování" meteority však nemůže být ani řeči, protože většina na měsíční povrch dopadajících meteoritů nepřesáhne velikost zrnka prachu. Existují však i výjimky, větší impakt zaznamenali například španělští astronomové v roce 2014, kdy na měsíční povrch dopadl meteorit o hmotnosti odhadované na 400 kilogramů.

Zřícenina hradu Přimda pochází z roku 1121, z původního hradu se dochovala mohutná hranolová věž z lomového kamene, z pozdější doby také zbytky bašty pocházející z konce 15. století.

Candát obecný je ušlechtilá ryba pěstovaná často i v rybnících jako ryba velmi ceněná a žádaná. Mladá ryba se živí živí především planktonem, měkkýši a dalšími bezobratlými, v dospělosti pak výhradně drobnější druhy ryb.

Živočichové žijící v jeskyních se liší podle stupně přizpůsobení životu pod zemí. Odborníci tyto živočichy děli do tří kategorií, troglobiti, troglofilové a trygloxenové.

Australská strašilka Dryococelus australis vstala z mrtvých, její přeživší populace byla objevena na útesu Balles Pyramid a pokusy o namnožení její populace korunoval úspěch.

Samodorůstající hydrogel získal schopnost sebereplikace, tedy "opravování" či dorůstání, vědci tohoto dosáhli nastavením délky vedlejších řetězců polymerů.

Několik základních bodů prevence proti klíšťatům na zahradě spočívá především ve vytvoření jakési nárazníkové zóny proti přístupu klíšťat, pravidelném sečení trávy a stříhání keřů a zemezení vstupu lesní zvěře na pozemek zahrady.

Jak spí netopýr? Spí zavěšený hlavou dolů na větvích stromů, jeskynní klenbě nebo spodní straně mostu nebo tunelu.

Mula a mezek jsou oba výsledkem křížení koně a osla. Tito potomci mezidruhového křížení se hodí k nošení těžkých nákladů a obecně bývají neplodní.

Obří vlny ohrožují námořní lodě. Při rozbouřeném moři působí vlny námořníkům značné starosti a občas se setkávají i s obřími vlnami.

Pacifické ostrovy San Juan při pacifickém pobřeží Severní Ameriky tvoří stovky ostrovů, z nichž je obydlených pouze čtyřicet. Navzdory přírodním krásám tohoto koutu země se ostrovy San Juan vyhnuly komercializaci.

Prstence Uranu byly objeveny při výzkumu atmosféře této planety.

Zámek Loučeň je známý nejen návštěvou Marka Twaina v roce 1899, ale také jedenácti labyrinty v anglickém parku.

Z amerického kontinentu původně pocházející tykve neboli dýně obsahuje vitaminy a minerály jako železo, hořčík, měď či draslík ve vynikajícím fyziologickém poměru pro přeměnu látkovou.

A svět se točí dál

Na měsíční povrch vytrvale dopadají meteoroidy. Mnoho z těchto meteoritů obsahuje vodu, kterou poté sluneční energie rozštěpí na vodík a kyslík, které následně unikají do vesmíru.

A svět se točí dál.