A svět se točí dál

Karas obecný

Karas obecný
Karas obecný (Carassius carassius). Obrázek: Wikipedia, autor: Viridiflavus.

Karas obecný je nejbližší příbuzný kapra obecného.

Karas obecný je sladkovodní ryba vyznačující se krátkým vysokým tělem, velmi mělce vykrojenou ocasní ploutví a bezvousými pysky. Karas obecný žije ve stojatých vodách, klidných říčních zátokách a slepých ramenech, kde se zdržuje u dna a hledá si tam potravu.

V malých tůních se karas obecný změnil v dobnou rybku s nízkým tělem a tmavou skvrnou pod ocasní ploutví, je to zakrnělý karásek bahenní (Carassius carassius morpha humilis).

Ve vodách po řadu let klidných, kupříkladu v zanedbaných nelovených rybnících, se karas obecný kříží s kaprem obecným a vzniká přechodná forma, pravděpodobně neplodná.

Karas obecný bývá 30 až 50 centimetrů dlouhý a váží až jeden kilogram.

Hospodářské využití karase obecného je zanedbatelné a v rybnících s kaprem obecným je nežádoucí, protože je jeho potravním konkurentem.

Zakrnělý karásek bahenní pak bývá 10 až 15 centimetrů dlouhý.

Karas obecný se tře v květnu na hustě zarostlých mělčinách. Klade až 300 tisíc jiker, avšak růst plůdku je velmi pomalý a nesouměrný a pouze malé procento mladých karasů obecných doroste.

Karas obecný dokáže žít i ve vodách velmi chudých na kyslík a proto je možno jimi zarybnit i takové vody, ve kterých jiné ryby nepřežijí.


Další články:

Želva kožatka velká může vážit až 800 kilogramů.

Králík zakrslý beran pochází z Holandska.

Mořská ryba sleď obecný hraje svoji roli při výživě obyvetelstva.

Dravá tažná ryba losos obecný vniká z moře do evropských řek.

Bíle zbarvená labuť velká je velký pták s dlouhým zahnutým krkem.

Starověká Persie se ve své době stala nejrozlehlejší říší tehdejšího světa.

Vodní pták husa velká žije v Evropě, Asii a severní Africe.

Dávné starověké město Palmyra vypovídá o dávných zašlých věcích.

Starověké skalní město Petra v Jordánsku se řadí k nejpozoruhodnějším památkám světa.

Čínské město Šanghaj se dynamicky rozvíjí.

Lososovitá ryba maréna velká žije ve velkých a čistých rybnících na Třeboňsku.

Hmyzožravý krtek obecný tráví celý život několik decimetrů pod povrchem země.

A svět se točí dál

Karas obecný je sladkovodní všežravá ryba podobná kaprovi taxonomicka řazená do čeledi kaprovitých, která žije v teplých stojatých vodách, kde se dožívá přibližně 10 let.

A svět se točí dál.