A svět se točí dál

Sleď obecný

Sleď obecný
Sleď obecný (Clupea harengus). Obrázek: Wikipedia, autor: Gervais et Boulart, 1877.

Jednou z nejdůležitějších mořských ryb pro výživu obyvatelstva většiny států, i vnitrozemských, je sleď obecný, známý též pod názvem herynek. Vždyť kupříkladu v roce 1999 ho bylo vyloveno celkem 2 403 543 tun, přičemž se na tomto množství nejvíce podílelo Norsko s 821 435 tunami a Island s 343 769 tunami.

Maximální světový úlovek všech sleďovitých ryb byl dosažen v roce 1949, kdy činil 5,2 miliony tun, což tehdy představovalo 21 % celosvětového úlovku ryb.

Sleď obecný se zpracovává různými způsoby a rozváží se do velké většiny evropských zemí, do Asie a Severní Ameriky. Nejznámějším způsobem zpracování sledě obecného jsou slanečci (nasolení sledi v sudech nebo v bednách), uzenáči (uzení sledi), naložení zavináči, marinovaní sledi apod.

Sleď obecný dosahuje zřídka délky 50 centimetrů. Na hřbetě je zelenavě nebo namodrale šedohnědý, na bocích a na břiše je světlejší se silným perleťovým leskem. Šupiny sledě obecného jsou velké, lehce opadavé, takže jen zřídkakdy se mezi sledi, dopravenými do České republiky i v ledu, vyskytnou kusy se šupimami.

Sleď obecný obývá severské vody Atlantského a Tichého oceánu včetně přilehlých moří. Je to společenská ryba, která žije ve statisícových až milionových hejnech a živí se drobným povrchovým planktonem, popřípadě i menšími rybami. Na rozlechlých plochách, které sledi obecní obývají, se vytvořily některé místní formy, jako nepříklad baltská, atlantská, tichomořská, bělomořská, pečorská atd.

Když u samic uzrají jikry a u samců mlíčí, sdružují se do obrovských hejn, čítajících až miliardy členů, která se vydávají k pobřežím na místa vhodná ke tření. Bývá jich někdy tolik, že horní vrstvy jsou zdviženy i vysoko nad hladinu tlakem spodních vrstev ryb do tzv. rybí hory. Počet jiker u jedné samice není tak velký jako u jiných ryb, obvykle jen kolem 30 tisíc.

Sleďovité ryby jsou nejdůležitější skupinou ryb na naší planetě, přičemž sleď obecný je nejpočetnější rybou a ve světových oceánech je hlavním požíračem obrovského množství zooplanktonu.

Přirozenými predátory sledě obecného jsou ploutvonožci, kytovci, tresky a jiné větší ryby.


Další články:

Pro vřes obecný je typická výška 30 až 60 centimetrů.

K velké sfinze v Gíze se pojí pověst jedné znejslavnějších historických památkek světa.

Parejnok elektrický bývá aktivní zejména v noci.

K hoře Velký Blaník se váže řada pověstí.

Jestřába lesního nalézáme v Eurasii, Severní Americe a severozápadní Africe.

Kontryhel obecný je souborný název pro několik druhů.

Paúhoř elektrický je jedna z největších jihoamerických sladkovodních ryb.

Malý hlodavec rejsek obecný obývá lesy od nížin až po vysokohorské oblasti.

Pod zemí žijící krtek obecný se živí hmyzem.

Rozměrově stabilní vliesové tapety a jejich lepení na zeď, při kterém se lepidlo používá jen na stěnu.

Mravenec lesní je rozšířen na části Eurasie.

Druhy zobrazení používané v mapách se potýkají se zkreslením daným zakřivením Země.

A svět se točí dál

Sleď obecný je hospodářsky významná ryba žijící v početných hejnech. Živí se planktonními klanonožci, krilem a malými rybkami.

A svět se točí dál.