A svět se točí dál

Články 68

Objev kyslíku

Antoine Lavoisier
Názvem oxygene pojmenoval kyslík francouzský chemik Antoine Lavoisier. Obrázek: neznámý autor v 18. století.

O objev kyslíku se dělí hned tři badatelé. Švédský chemik Carl Wilhelm Scheele získal kyslík zahříváním dusičnanů a oxidu rtuťnatého již v letech 1771 až 1772, výsledky svého pokusu však zveřejnil až o pět let později.

Nezávisle na něm objevil kyslík v roce 1774 také anglický chemik Joseph Priestley, který vystavil oxid rtuťnatý slunečním paprskům. Ani jeden z těchto dvou vědců si však neuvědomil, že získaný plyn je ve skutečnosti nový prvek.

K tomuto závěru dospěl až francouzský chemik Antoine Lavoisier, který ho pojmenoval názvem oxygene. Objasnil také roli kyslíku při spalování, okysličování a dýchaní.

Dodejme ještě, že vůbec prvním, kdo dokázal rozeznat plynný kyslík, byl patrně o zhruba 170 let dříve polský alchymista Michal Sendivoj ze Skorska.

Voduška jelenovitá je poddruh vodušky velké žijící v Africe v blízkosti vody, kterou využívá jako útočiště před predátory.

70 metrů vysoká věž Novoměstské radnice tvoří dominantu Novoměstské radnice na Novém Městě pražském.

Bahenní sopky bývají kuželovité až kupovité vyvýšeniny s kráterovitou centrální depresí, složená z bahnitých sedimentů.

Jako kořenovská zubačka je znám úsek železniční trati mezi Tanvaldem a Kořenovem s takzvanou dvoupásovou Abtovou ozubnicí.

Kopřiva dvoudomá je původní v náplavových lužních lesích podél vodních toků po celém území Evropy. Jedná se o léčivou rostlinu dříve používanou v lidovém léčitelství.

Dalmatské pobřeží, to je úchvatná krajina s rozeklanými břehy, jako zelené perly růženec ostrovů, paláce, hradby a kláštery od Trstena až po Orebič i zdejší gastronomický ráj.

Jak rostliny řeší nedostatek vody? Aby přežily v suchých oblastech, vyvinuly si různé strategie, jak se přizpůsobit prostředí.

Chráněná přírodní oblast Podtrosecká údolí tvoří nejrozlehlejší oblastí mokřadů v Českém ráji.

Africká vrána bílá žije často v okolí člověka, přičemž využívá hojné nabídky potravy.

Crossover Lexus UX 250h s hybridním pohonem pohání řadový benzinový čtyřválec o objemu 2,0 litru.

Drobná rybka slunka obecná obývá horní vrstvy vody ve spojovacích kanálech mezi systémy rybníků nebo ve stojatých slepých ramenech řek i v průtočných rybnících, kde se příliš navyskytují dravci.

Záchrana lodi Mary Rose, která byla v roce 1982 vyzvednuta z mořského dna, kde spočívala od roku 1545.

Kosman zakrslý, považovaný za nejmenší opičku na světě, obývá Amazonii, kde jsou jeho životním prostředím tropické lesy a pralesy v okolí řek.

A svět se točí dál

Kyslík je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry, jehož přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organismů na této planetě.

A svět se točí dál.