A svět se točí dál

Podtrosecká údolí

Lužní les v rezervaci Podtrosecká údolí
Lužní les v přírodní rezervaci Podtrosecká údolí, potok Jordánka poblíž rybníku Krčák. Obrázek: Wikipedia, autor: User:ŠJů.

Chráněná oblast přírodní rezervace Podtrosecká údolí je nejrozlehlejší oblastí mokřadů v Českém ráji.

Mezi rybníky v chráněné oblasti Podtrosecká údolí žije celá řada vzácných živočichů a rostlin. Narazit zde můžete třeba na suchopýra štíhlého, rosnatku okrouhlolistou, pryskyřníka velkého a mnoho dalších zajímavých druhů.

Cestu do Podtroseckých údolí lze začít na vlakové zastávce Borek pod Troskami.

Přírodní rezervace Podtrosecká údolí vznikla v roce 1999 propojením a úpravou dvou starších přírodních rezervací - Údolí Žehrovky a Rašeliniště Vidlák.

Území Podtrosecká údolí zahrnuje rybníky a vodní toky v kaňonovitých údolích, které jsou lemované pískovcovými skálami. Mezi rybníky jsou tzv. květnaté louky, což jsou velmi bohaté biotopy, které potřebují pro zachování své druhové diverzity pravidelné kosení. Je zde několik menších puklinových pramenů, které umožnily vznik nivních rašelinných půd, na která jsou vázaná vzácná společenstva rostlin.


Další články:

Vodní pták pelikán bílý se živí těměř výhradně rybami.

Známá šikmá věž v Pise je architektonický a historický skvost.

Z poloviny 15. století pocházející věž Novoměstské radnice je 70 metrů vysoká.

Asi 40 kilogramů vážící tučňák císařský obývá antarktické vody.

Dalmatské pobřeží skýtá pohled na úchvatnou krajinu s rozeklanými břehy.

Slunečný ostrov Capri leží poblíž pobřeží jižní Itálie u města Neapol.

Z Číny pocházející morušovník bílý dorůstá výšky 8 až 16 metrů.

Bíle kvetoucí leknín bílý je vytrvalá vodní rostlina.

Historická budova Hradčanské radnice stojí poblíž Radničních schodů.

Polocizopasně žijící jmelí bílé roste v korunách jehličnanů i listnatých stromů.

Jak rostliny řeší nedostatek vody, kterou potřebují pro svůj růst.

Vesnická památková zóna Kryštofovo Údolí působí doslova pohádkovým dojmem.

A svět se točí dál

Podtrosecká údolí vznikla v roce 1999 propojením a úpravou dvou starších přírodních rezervací - Údolí Žehrovky a Rašeliniště Vidlák. Hlavním předmětem ochrany je nejrozsáhlejší komplex mokřadních biotopů na území Českého ráje.

A svět se točí dál.