A svět se točí dál

Leknín bílý

Leknín bílý
Leknín bílý (Nymphaea alba). Obrázek: Wikipedia, autor: Jacek Halicki.

Leknín bílý je vytrvalá vodní rostlina se silným oddenkem a velkými, kožovitými listy s dlouhými řapíky, které jim umožňují dosáhnout až k hladině a plavat po ní. Velké, na vodě nápadné květy vyrůstají na dlouhé stopce. Mají značný počet bílých korunních plátků, uprostřed nichž jsou jasně žluté tyčinky. Květy leknínu bílého jsou rozevřené pouze během dne, v podvečer se zavírají. Leknín bílý kvete kvete od června do srpna. Plodem je podvodní dužnatá, polokulovitá tobolka s četnými semeny, která jsou roznášena vodou a vodním ptactvem.

Leknín bílý je rozšířený v celé Evropě, na východ až po Ural, v západní Africe, na Blízkém východě, v Asii až k Himálaji. Zavlečen byl do Austrálie a na Nový Zéland, na Azorské ostrovy a do Chile. Na území České republiky se leknín bílý vyskytuje jen místy.

Leknínu bílému se daří v pomalu tekoucích i ve stojatých vodách, v rybnících, jezerech, slepých i mrtvých říčních ramenech apod. Roste obvykle v hloubce 70 až 150 centimetrů, může však zakořenit i v hloubce až 3 metry.

Leknín bílý se díky elegantnímu vzhledu svých květů vysazuje pro okrasu v parkových a zahradních nádržích.

Dříve byl leknín bílý využíván v lidovém léčitelství.

V České republice je leknín bílý chráněný jako ohrožený druh.


Další články:

Vodní ptáci tučňáci vypadají elegantně, budí dojem, jako by byli oblečeni ve fraku.

Na břehu Ohře stojí klášter sester premonstrátek Doksany v místech dávného brodu.

Asi 40 kilogramů vážící tučňák císařský obývá antarktické vody.

Cca 400 hektarový Golden Gate Park v Kalifornii.

Antarktický tučňák patagonský se živí především rybami.

Z Číny pocházející morušovník bílý dorůstá výšky 8 až 16 metrů.

Pražský klášter svaté Anežky České sahá svými kořeny do roku 1234.

Vodní pták pelikán bílý se živí těměř výhradně rybami.

Hejnové ryby lovící tučňák brýlový obývá pobřeží a vody na jihu Afriky.

Venezuelský vodopád Salto Angel se řítí do hloubky více než 978 metrů.

Polocizopasně žijící jmelí bílé roste v korunách jehličnanů i listnatých stromů.

V 10. století založený Břevnovský klášter stojí v našem hlavním městě Praze.

A svět se točí dál

Leknín bílý je vytrvalá, ozdobná, ohrožená vodní bylina, která je v České republice zákonem chráněná.

A svět se točí dál.