A svět se točí dál

Klášter sester premonstrátek Doksany

Klášter sester premonstrátek Doksany
Celkový pohled na klášter sester premonstrátek Doksany. Obrázek: Wikipedia, autor: User:Miaow Miaow.

Klášter sester premonstrátek Doksany najdeme v Ústeckém kraji. Na břehu řeky Ohře v místech dávného důležitého brodu přes řeku v původně močálovité krajině se rozkládá rozsáhlý klášterní komplex s kostelem Narození Panny Marie.

Klášter byl založen v roce 1144, během své existence však mnohokrát vyhořel nebo byl přestavěn, a v současnosti má barokní podobu pocházející ze 17.-18. století.

Při návštěvě kláštera sester premonstrátek Doksany se dozvíte především informace o řádu premonstrátů, který má kořeny již ve 12. století a těšil se velké přízni, což dokládá skutečnost, že za dobu jeho působení byly založeny stovky klášterů. Seznámíte se zde také s nelehkým a přísným životem sester, který přetrvává dodnes. V klášteře stále žijí čtyři sestry, které se především modlí, pečují o kostel, vyrábějí čaje a starají se o zahradu.

Celý komplex kláštera sester premonstrátek v Doksanech je od 3. května 1958 chráněn jako kulturní památka České republiky.


Další články:

Jmelí bílé polocizopasí v korunách stromů.

Vodní pták pelikán bílý dorůstá velikosti 140 až 170 centimetrů.

Starověké skalní město Petra v Jordánsku bylo vytesané v pískovci.

Po starověkém hrdinovi pojmenovaná Achillova pata značí slabé místo.

Vlaštovka skalní není příliš vázána na lidská sídliště.

Rohovník obecný roste ve východním Středomoří.

Orel skalní žije v bavorských Alpách.

Vřes obecný je 30 až 60 centimetrů vysoký.

Rejsek obecný je aktivní během celého roku.

Kdy vyjela první parní železnice ve světě i u nás.

Klášter svaté Anežky České byl za panování Josefa II. přeměněn v byty pro chudinu.

Barmský lord Bílý slon byl obyvateli země uctíván.

Letní vyhlídková plavba po Labi parní lodí v Hradci Králové vede po městem protékající řece.

A svět se točí dál

Klášter sester premonstrátek Doksany je ženský premonstrátský klášter v Doksanech v okrese Litoměřice. Jedná se o nejstarší klášter tohoto řeholního řádu v zemích Koruny české.

A svět se točí dál.