A svět se točí dál

Články 45

Síťkovec dubový patří mezi dřevokazné houby. Roste hojně na živém i mrtvém dřevě dubů, výjimečně i jiných listnátých stromů.

Baalbek

Městečko Baalbek ležící přibližně 65 kilometrů od hlavního města Libanonu Bejrútu, bývá někdy nazýváno osmým divem světa.

Baalbek
Panoramatický pohled na chrámový komplex Baalbek. Obrázek: Wikipedia, autor: Guillaume Piolle.

I když lokalita Baalbek byla prokazatelně obývána již na počátku 3. tisíciletí př. n. l., skutečně rozsáhlá výstavba pochází v této lokalitě z římské doby. Římané zde vybudovali tři velké chrámy, při jejichž stavbě byly použity mimořádně velké kamenné kvádry, kolonáda a další stavby.

Největším z chrámů je z 1. století n. l. pocházející Jupiterův chrám pochází z 1. století n. l. Pro vybudování základů Jupiterova chrámu byly použity veliké kamenné kvádry, z nichž některé mají rozměry 20 metrů na délku, 4 metry na šířku a 4 metry na výšku.

Ačkoli na devastaci Baalbeku se podepsali také ničiví nájezdníci, největší podíl na jeho poničení mají opakovaná zemětřesení.

František Křižík byl významný český technik, průmyslník a vynálezce, který se do dějin techniky zapsal celou řadou technických vynálezů.

Baseballový stadion Yankee Stadium byl otevřen v roce 2009 a dnes na něm hraje své domácí zápasy tým MLB New York Yankees.

Kočkodan diadémový obývá africké savany, lesy a pralesy do nadmořské výšky 3300 metrů.

Zámek Orlík stojí na skalnatém ostrohu nad Vltavou. Dnes patří rodu Schwarzenbergů a pro turisty zde fungují prohlídkové trasy.

Slope Point na Novém Zélandu skýtá pohled na zvláštní scenerie vytvářené zdejšími silnými a vytrvalými větry.

Edwin Hubble přiložil ruku k dílu při rozkvětu astronomie ve dvacátém století.

Tis červený je keř až strom o výšce do 20 metrů s hustou vejčitou korunou sahající až k zemi.

Sépie vějířovitá měří na délku tři čtvrtě metru až metr dvacet a žije v mořských vodách u jižního pobřeží Austrálie.

Ožije Grand Canyon a budou napraveny škody způsobené zde životnímu prostředí výstavbou přehrady?

Od roku 1932 vyráběný Fiat 508 Balilla přinesl řadu technických inovací, mezi kterými jmenujme 12voltovou instalaci, hydraulický tlumič či hydraulické brzdy.

Ovoce kaki se pěstuje v celé řadě kultivarů ve většině subtropických oblastí, ve východní Asii se jedná o oblíbený ovocný strom.

První parní železnice s pravidelnou veřejnou dopravou zahájila provoz roku 1825 mezi anglickými městy Darlington a Stockton-on-Tees.

A svět se točí dál

Baalbek je městečko nacházející se v údolí Bikáa mezi pohořím Libanon a Antilibanon ve východním Libanonu ve vzdálenosti 65 kilometrů východním směrem od hlavního města Bejrútu, které je proslulé díky zdejším starověkým chrámovými stavbám.

A svět se točí dál.