A svět se točí dál

Články 46

Jalovec obecný dorůstá výšky až 15 metrů, s jedním nebo s několika kmínky a s široce kuželovitou až válcovitou, někdy rozložitou korunou.

Kořeny severské mytologie sahají k protoindoevropské kultuře

Bůh Odin
Bůh Odin se stal otcem pokolení bohů Ásů. Autor obrázku: Carl Emil Doepler (1824-1905).

Severská mytologie nevznikala izolovaně, ale je spojena s dalšími indoevropskými tradicemi, které vzníkly ze společného základu - tzv. protoindoevropské mytologie, která se začala dělit a dále vyvíjet poté, co původní indoevropské národy opouštěly původní stepní domovinu za Uralem a vydávaly se na západ, jih i východ.

Srovnání ukázalo, že také severská mytologie má svůj nejstarší příběh o počátku světa a legendy o střídání generací bohů.

Na počátku dal bůh Ymir vzniknout prvnímu pokolení obrů. Jeho "pravnuk" Odin jej rozčtvrtil a z jednotlivých kusů jeho těla vytvořil svět. Poté sám zplodil pokolení bohů Ásů, kteří zvítězili nad předchozí generací Vanů zaměřených především na chov zvířat a farmaření. "Vegetační" bohy tak přemohlo pokolení bohů oddaných boji.

Podle názoru odborníků tyto mýty zrcadlí skutečné společenské změny, během kterých došlo k proměně relativně mírných severských kmenů vs společnosti útočící na okolní země, jejichž dějiny vyvrcholily během doby Vikingů v období mezi lety 793-1066 n.l., během kterého nájezdy Vikingů děsily celou Evropu.

Rozmanité velké šelmy se na Zemi objevily před 25 miliony lety.

Zábavní park Coney Island New York dnes sestává z padesáti jednotlivých atrakcí, z nich nejznámnější je dřevěná horská dráha Cyclone.

Aglaophenia pluma vytváří hnědé trsy přirostlé k podkladu kořenovitými výběžky, tento mořský láčkovec je hojný v dutinách.

Kamenina se díky svým unikátním vlastnostem hodí pro výrobu užitkové keramiky i pro venkovní použití.

Labuť malá žije na jezerech, ústích řek a lagunách v Severní Americe, Asii a Evropě.

Uthina (Oudna) je někdejší římské město nacházející se na území dnešního Tuniska.

Hnědásek osikový obývá střední Evropu severně od Alp, v Pobaltí, na východ zasahuje až po Ala-Tau a Altaj.

Kvazar je od nás velice vzdálené vesmírné těleso, které mění velmi rychle svoji svítivost, z čehož se usuzuje na malou velikost kvazarů.

Vlaštovka skalní je o něco menší než naše vlaštovka.

Vonné santalové dřevo má vysoký obsah vonných silic ve formě aromatického oleje.

Kvapník modrý je velmi čilý brouk pobíhají velmi rychle po polích a polních cestách.

A svět se točí dál

Ásové jsou mladší skupina bohů v severské mytologii. Mezi Ásy se řadí zejména Ódin, Thór a řada dalších bohů. Podle severské mytologie praktikují Ásové, kteří sídlí v Ásgardu, magii gald, což je magie veršů a zaříkání.

A svět se točí dál.