A svět se točí dál

Články 44

První, kdo se pokusil změřit rychlost světla, byl Galileo Galilei, jeho měření, které uskutečnil pomocí daleko od sebe umístěných luceren, nebylo úspěšné.

Mrtvá bažina Deadvlei

Deadvlei
Krajina Deadvlei je nápadná bílým podložím a suchými kmeny stromů. Obrázek: Wikipedia, autor: Ikiwaner.

Mrtvá bažina neboli Deadvlei je svou rozlohou poměrně nevelká suchá pánev s podložím tvořeným bílým bahnem, které pochází z dávného rozvodnění namibijské řeky Tsauchab. Během následných klimatických změn však voda zmizela a uschlá torza akácií druhu Acacia erioloba obklopily jedny z najvyšších písečných dun, jaké lze v dnešním světě spatřit.

Blatnice skvrnitá připomíná svým vzhledem ropuchu s hladkou pokožkou. Žije v západní a střední Evropě, jižním Švédsku a její areál rozšíření zasahuje až do Střední Asie a po Ural.

Čtyřkřídlý renesanční zámek Stará Ves nad Ondřejnicí s arkádami otevřenými do nádvoří a představenou hranolovou věží, je zdoben bohatým figurálním sgrafitem.

Pohyb ovlivňuje výkonnost metabolismu, tělesný pohyb dokáže nastartovat spalování k vyšším výkonům.

Prvosenka jarní roste zvláště v Evropě a Asii, především v teplejších polohách nížin a pahorkatin, zejména ve světlých listnatých lesích, hájích, prosluněných stráních a v křovinách, většinou na vápencových podkladech.

Zámek Buchlovice je spojený s romantickou legendou, která se pojí k jeho vzniku.

Divoký kůň Převalského žil kdysi na kamenitých pláních a polopouštích Mongolska, dnes přežívá v zoologických zahradách.

Zámek Průhonice ve stejnojmenné obci v okresu Praha-západ je dnes sídlem Botanického ústavu Akademie věd ČR. Spolu se zámeckým parkem je zapsán na seznamu památek UNESCO.

Poušť Lút je nejteplejší místo světa, kde byla naměřena nejvyšší povrchová teplota na planetě a to 70,7 °C.

Německá automobilka Audi slaví úspěchy v segmentu vozů sportovního charakteru, na pro automobilku Audi nejdůležitějším exportním trhu, což jsou USA, se s pohonem všech čtyř kol prodává více než 90 % automobilů této značky.

Rejsek obecný je nesmírně pohyblivý živočich, téměř celý den pobíhá a hledá potravu. Můžeme se s ním setkat všude, kde je nějaký hustší porost.

Okrasné zahrady Lysá nad Labem ožívají při slavnostech zcela jiným rytmem, je zde možnost zaposlouchat se do rytmů hudby, shlédnout krátké představení či obdivovat řemeslné umění v tradičních řemeslech.

A svět se točí dál

Krajina Mrtvé bažiny Deadvlei byla použita tvůrci několika filmů jako prostředí, do kterého zasadili řadu scén, jmenujme z nich The Cell (hraje Jennifer Lopez), Pád či Ghajini.

A svět se točí dál.