A svět se točí dál

Články 59

Hlístice zmražené v permafrostu 47 000 let po rozmražení ožily

Hlístice
Hlístice. Obrázek: Wikipedia, autor: Matthieu Godbout.

Ruským vědcům se podařilo oživit hlístice zmrzlé v permafrostu 47 000 let.

V trvale zmrzlé půdě ruské republiky Kola objevili ruští vědci přibližně 300 zmrzlých hlístic, které se ruští vědci pokusili ve spolupráci s o odborníky z Princeton University rozmrazit takovým způsobem, oby hlístice opět ožily. Ve dvou případech byl experiment úspěšný, jedna hlístice ožila po 32 tisíci letech zmrazení a druhá dokonce po 47 tisíci letech.

Podle vyjádření vědců se jedná o převratný důkaz tzv. kryptobiózy mnohobuněčných organismů, při které po zmrazení ustaly v organismu metabolické pochody a po následném rozmrazení se opět obnovily.

V tomto experimentu úspěšně rozmrazené hlístice jsou považovány za nejstarší v současnosti žijící živočichy na Zemi.

Vědci se domnívají, že v tělech rozmrazených hlístic by se mohl ukrývat klíč k léčbě chladem nebo ke zmrazování s následným oživením.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách patří mezi nejvýznamnější technické divy České republiky.

Dikobraz srstnatonosý žije ve stepích, lesech a horských oblastech až do nadmořské výšky 2400 metrů ve střední a jihovýchodní Asii.

V roce 1934 ve stylu slovenských lidových dřevěných včelínů postavený Masarykův včelín stojí v Lumbeho zahradách u Pražského hradu.

Kur domácí je domestikovaný hrabavý pták rozšířený dnes prakticky po celém světě.

Hustou sítí jezer známé Mazury jsou historickoetnografická oblast v severovýchodním Polsku.

Kananga vonná roste v tropických nížinných deštných lesích a křovinách s popínavými rostlinami v oblasti od tropické jihovýchodní Asie až po severní Austrálii.

Křížová cesta zobrazuje ve 14. výjevech Kristovu cestu v Jeruzalémě od odsouzení až k ukřižování na Kalvárii a kladení do hrobu.

Vizuálně sice nepříliš pestrý papoušek šedý (žako) se snadno naučí vyslovovat celé věty.

Jezero Pyramid Lake v Nevadě skýtá pohled na skálu pyramidového tvaru zrcadlící se ve vodách jezera.

Pavián pláštíkový obývá otevřené krajiny s řídkými porosty stromů, zemědělsky obhodpodařované krajiny i kopcovitý terén se skalnatými úseky v Etiopii, Somálsku a jižní Arábii.

Na antických olympiádách se starověcí řečtí atleti utkávali v řadě disciplín.

Dravý pták jestřáb lesní žije po téměř celé Eurasii, Severní Americe a severozápadní Africe.

Bítovská rozhledna Rumburak stojí poblíž obce Bítov a je z ní možno spatřit vesnici, hrad Cornštejn, údolí Vranovské přehrady a za příznivého počasí odtud lze spatřit i rakouské Alpy.

A svět se točí dál

Hlístice jsou kmen mnohobuněčných protostomních organismů vyznačujících stavbou těla přizpůsobenou parazitování. Tělo hlístic je válcovité, ke koncům ztenčené, velmi pružné, přesto pevné. Část ze známých druhů hlístic parazituje v obratlovcích, množství dalších druhů hlístic parazituje na bezobratlých a rostlinách nebo žije volným způsobem života.

A svět se točí dál.