A svět se točí dál

Články 53

Proč ostrorepi nemění už miliony let tvar svého těla

Ostrorep americký
Ostrorep americký (Limulus polyphemus). Obrázek: Wikipedia, autor: Hans Hillewaert.

Ostrorepi, což jsou vodní členovci patřící mezi klepítkatce, mají tělo dokonale uzpůsobeno pro život na mořském dně. Tvar těl dnešních ostrorepů je stejný jako byl u ostrorepů, kteří obývali naši planetu před 200 miliony lety. A dnešní ostrorepi se i velice podobají svým předkům, kteří žili před 570 miliony let. Proto jsou považováni za živoucí fosilie, ostatně patří k nejbližším příbuzným známých trilobitů, kteří v hojných počtech obývali vody dávných moří. I když tvar zůstal stejný, něco se však na jejich tělech přeci jen změnilo, nálezy ukazují, že dnešní ostrorepi jsou mnohem větší, než jejich v prvohorních mořích žijící předci, z nichž někteří měřili pouhý jeden centimetr.

Rosomák sibiřský je silné a svalnaté zvíře žijící v tundrách, otevřených pastvinách a nenarušených boreálních lesích Severní Ameriky a severní Eurasie.

Sloanova velká zeď zahrnuje několik tisíc galaxií a táhne se do délky přibližně 1,4 miliardy světelných let.

Maliník obecný plodí oblíbené drobné ovoce maliny. Původně byl rozšířen v celé Evropě a Asii včetně Japonska.

Japonská zahrada v čechách v prostorách pražské botanické zahrady se rozkládá na ploše 0,67 hektaru a je zde umělý horský potok, japonské javory, rododendrony, bambusy a řada předmětů vztahujíchc se k japonské kultuře.

Lednicko-valtický areál tvoří nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě. Rozprostírá se mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví.

Kuří oko je kožní výstupek žluté nebo žlutošedé barvy, které bývá velmi bolestivé.

Korek vzniká v různé hloubce a tlusté vrstvě pod pokožkou mnohaletých ústrojů některých rostlin.

Petržel listová si získala oblibu již ve starověkém Řecku, kde se stala nejrozšířenější z listových kořenin.

Krásný sloh se rozšířil v patnáctém století především v oblasti střední a severní Evropy. Jeho projevem jsou krásné madony znázorňující postavu stojící Panny Marie chovající v náručí Dítě.

Luňák hnědý se volné přírodě vyskytuje ve všech světadílech s výjimkou Antarktidy a Ameriky, kde obývá oblasti v blízkosti vodních ploch a lidských sídel.

Jarní řez ovocných dřevin může při příznivých podmínkách začít již na přelomu ledna a únory, většinou se však realizuje během února.

Liška polární se v Arktidě, která je jejím domovem, většinou zdržuje za hranicí lesa.

Zámek Lány se stal od roku 1921 oficiálním letním sídlem prezidentů Československa.

A svět se točí dál

Z 42 známých rodů ostrorepů v současnosti žijí pouhé tři rody, které čítají čtyři druhy - ostrorep americký (Limulus polyphemus), ostrorep východoasijský (Trachypleus tridentatus), ostrorep kruhoocasý (Carcinoscorpius rotundicauda) a ostrorep velký (Trachypleus gigas).

A svět se točí dál.