A svět se točí dál

Krásný sloh

Krásná madona Wroclaw
Krásná madona Wroclaw je jedním z vrcholných uměleckých děl krásného slohu. Obrázek: Wikipedia. cyfrowe.mnw.art.pl, Piekna Madonna z Wroclawia.

Krásný sloh, nazývaný též měkký sloh, jehož vrcholným uměleckým projevem jsou krásné madony, je tvarově zjmnělé období vrcholné gotiky kolem roku 1400, předznamenávající pozdní gotiku.

V plastice (sochařství) s přeneseně i v malířství se krásné madony vyznačují lyrickým výrazem jemné tváře a oděvem naskládaným do přebohatých záhybů.

Krásný sloh se rozšířil především v oblasti střední a severní Evropy.

Krásné madony znázorňovaly postavu stojící Panny Marie chovající v náručí Dítě.


Další články:

Mech ploník obecný tvoří často velké polštářovité porosty.

Korek nalézá široké uplatnění.

Blankytně modře kvetoucí čekanka obecná roste na sušších loukách a při okrajích cest.

Velká čínská zeď se táhne do délky přibližně 4800 kilometrů.

Tygří oko je nerost neklidného třpytu žlutohnědé přelévavé barvy.

Petržel listová se hodí k ochucení a zdobení polévek.

Maliník obecný poskytuje chutné ovoce.

Kuří oko je kožní výstupek žluté nebo žlutošedé barvy.

Keřík vřes obecný bývá 30 až 60 centimetrů vysoký.

Střemchu obecnou najdeme téměř po celé Evropě.

Kamenná Velká sfinga v Gíze patří k nejslavnějším historickým památkám světa.

Labuť velká má dlouhý, obloukovitě zahnutý krk.

Želva kožatka velká umí plavat rychlostí až 30 km/h.

A svět se točí dál

Krásný sloh je tvarově zjmnělé období vrcholné gotiky kolem roku 1400. Jeho projevem jsou krásné madony znázorňující postavu stojící Panny Marie chovající v náručí Dítě.

A svět se točí dál.