A svět se točí dál

Články 58

Z čeho vzniká prach v bytě

Prach v bytě
Prach v bytě. Obrázek: Wikipedia, autor: Stromcarlson.

Z čeho vzniká prach v bytě? Na jeho vzniku se zčásti podílí nečistoty zvenčí. Zvenčí si do bytu přinášíme částečky pylu, půdy, hmyzu a další. Dalším zdrojem prachu jsou pak lidé v interiéru pobývající. Přibližně během čtyř týdnů se totiž obmění celá pokožka lidského těla, každodenně se tak z lidského těla odloupne až 500 milionů odumřelýc kožních buněk. Dalším zdrojem, ze kterého prach v bytě vzniká, jsou pak materiály oddělující se od předmětů a zvířat v přímo v bytě, v interiéru se pak dají nalézt například zvířecí srst, papírová a textilní vlákna, zbytky potravin, lidské vlasy apod.

Prachem se živí roztoči

Částice tvořící prach v bytě se při zvíření mohou stát vzdušnými. Tomu je třeba při odstraňování prachu věnovat pozornost, neboť činnost, jejímž cílem bylo odstranit prach, ho při nesprávném provedení může namísto odstranění učinit vzdušným.

Gotický hrad Nové Hrady seznamuje návštěvníky s buquoyskými interiéry, prohlédnou si zde věž s expozicí sklářství, rodovou knihovnu nebo byt panského úředníka.

Mara slaništní je jihoamerický druh hlodavce příbuzného s morčaty. Vyznačuje se šedohnědou až rezavě nahnědlou přiléhavou srstí a poměrně velkou hranatou hlavou.

Oko Sahary je kruhová horninová struktura o průměru 45 kilometrů na území Mauretánie.

Lezec obojživelný, který žije v mangrovových močálech a bahnitých ústích řek v Asii, Africe a Austrálii, je sice opravdová ryba s žábrami pro život ve vodě, ale většinu času tráví na souši.

Javor cukrový poskytuje cukernatou mízu, ze které se vyrábí nejslavnější americké sladidlo, javorový sirup.

Zřícenina hradu Pajrek stojí na vrcholu vysokého kopce nad Nýrskem.

Výrazně zbarvený lori mnohobarvý horský obývá lesy ve východní Austrálii.

Iluzionismus je způsob zobrazování na ploše vyvolávající dojem prostoru.

Barvivo karmín, získávané z vysušených těl stejnokřídlého bodavého hmyzu červce nopálového, se používá například v potravinách a kosmetice.

Helénismus bylo historické a kulturní období, během kterého se řecká civilizace šířila po značné části středomořského prostoru, do euroasijského prostoru a na Východ.

Ochmet evropský roste polocizopasně v korunách některých listnatých stromů.

Letohrádek Hvězda v Praze-Liboc je originálním příkladem české renesanční architektury, od roku 1962 byl zařazen na seznam národních kulturních památek ČR.

Skokan ostronosý žije roztroušeně po celém území České republiky na rašeliništích a slatinách a podobných vlhkých lokalitách, většinou v nižších polohách do 600 metrů.

A svět se točí dál

Tvorbu prachu ovlivňují také domácí roztoči, kteří jsou obecně přítomni na veškerém povrchu i ve vzduchu. Domácí roztoči se živí částicemi organické hmoty, tvořící hlavní složku prachu v bytě.

A svět se točí dál.