A svět se točí dál

Články 55

Pro polopouště je typické semiaridní podnebí

Oblast Cuyo na západě Argentiny
Příkladem polopouště se semiaridním podnebím je oblast Cuyo na západě Argentiny. Obrázek: Wikipedia, autor: The original uploader was As578 at English Wikipedia.

Ekosystém polopouští není nikterak blíže specifikovaný, pod pojmem polopoušť se rozumí především přechodový ekosystém mezi pouští a stepí.

S polopouštěmi se můžeme většinou setkat na okrajích pouští, přičemž oproti poušti je polopoušť vegetačně bohatší.

Pro polopouště je typické semiaridní podnebí, které panuje v polopouštních oblastech suchých, ale na rozdíl od pouští s dostatečným výskytem srážek pro růst trávy, keřů a stromů.

V polopouštích nastávají velmi dlouhá období sucha.

Nosorožec tuponosý jižní obývá travnaté savany a stepi jižní, východní a západní Afriky. Vyznačuje se dvěma mohutnými rohy na hlavě, přičemž přední roh může dosahovat délky až 150 centimetrů.

V renesančním architektonickém slohu vystavěný zámek Kratochvíle stojí 2 kilometry severozápadně od města Netolice v okrese Prachatice.

Borovice hedvábná dorůstá výšky až 50 metrů a tloušťky kmene 200 centimetrů, pocházející původně z východní části Severní Ameriky, kde vytváří rozsáhlé porosty.

Řecký přístav Pireus na poloostrově Attika dnes spadá do aglomerace Athény.

Světlice barvířská neboli saflor se pěstuje pro oleji i barvivo.

Moravská propast Macocha je s hloubkou přes 138,5 metrů největší propast svého druhu v České republice a ve střední Evropě.

Jak přichází soumrak na konci dne a jak probíhá.

V subsaharské Africe žijící prase savanové se živí trávou, rostlinami, bezobratlými živočichy, drobnými obratlovci, ale i mršinami.

Dolní oblast Vítkovice je národní kulturní památka nacházející se v blízkosti centra Ostravy ve Vítkovicích.

Jezero Tunis vzniklo vybudováním 10 kilometrů dlouhého kanálu, který spojil město Tunis s mořem.

Jednolodní římskokatolický farní kostel sv. Jana Křtitele se nachází v centru obce Kurdějov v okrese Břeclav.

Brouk páteříček žlutý se objevuje na kvetoucích mrkvovitých rostlinách, žije drsvým způsobem života a živí se malým hmyzem.

Křtitelnice je kamenná nebo kovová nádoba s křestní vodou, umístěná v křesťanském kostele.

A svět se točí dál

Semiaridní neboli polopouštní podnebí se vyskytuje v oblastech, kde je sucho, avšak narozdíl od pouštnívh oblastí je v těchto oblastech stále ještě dostatek srážek, aby umožnily růst trávy, keřů i jednotlivých stromů. Pro polopouště se semiaridním podnebím jsou typická velmi dlouhá období sucha.

A svět se točí dál.