A svět se točí dál

Články 57

Poštovní směrovací čísla (PSČ) byla u nás zavedena 1. ledna 1973

Poštovní směrovací čísla
Poštovní směrovací čísla (PSČ) v České republice (uvedena jsou vždy první dvojčíslí). Obrázek: Wikipedia, autor: GfK GeoMarketing.

Poštovní směrovací čísla (PSČ) byla v tehdejším Československu zavedena 1. ledna 1973. Akce byla provázena masivní reklamní kampaní, která pokračovala i v dalších letech, především v předvánočním období.

V první fázi bylo sledováno, jak zásilek s poštovními směrovacími čísly přibývá, později se podle nich pošta začala třídit a na konci 70. let se rozbíhá provoz třídících automatizovaných linek.

Gotická přípora je podporovací článek gotických klenebních žeber.

Ovce quessantská je velmi odolné zvíře, pocházející z malého francouzského ostrova vzdáleného asi 40 kilometrů od města Brest.

Zřícenina hradu Bezděz stojí na kopci Velký Bezděz nad stejnojmennou obcí v blízkosti Máchova jezera.

Vodní pták čája chocholatá žije v jihovýchodním Peru, severní Bolívii, Paraguay, jižní Brazílii, Uruguay a severní Argentině, kde jsou jejím životním prostorem močály, laguny a břehy vodních toků.

Zřícenina hradu Andělská Hora stojí na mohutném skalním ostrohu nad stejnojmennou obcí.

Přírodní kaučuk se nachází v mléčné šťávě kaučukových rostlin, jeímž sušením se získává. Surový přírodní kaučuk je v obchodě znám jako parakaučuk.

Hrad Radeč vznikl ve 14. století a dodnes se z něj dochovaly pouze zbytky valu.

Ze Severní Ameriky pocházející strom zerav západní dorůstá výšky až 20 metrů a tloušťky kmene kolem 80 centimetrů.

Cesta vlakem Canadian Pacific kanadskou přírodou je nezapomenutelný zážitek.

Skalní věže v zátoce Phang Nga v Thajsku jsou nádherným koutem přírody.

Husice nilská pochází z Afriky, hnízdí po celém africkém kontinentě s výjimkou Sahary.

Tuleň středomořský obýval kdysi v hojném množství celé Středozemním moře. V současnosti zde však žije již jen pouhých několik set jedinců.

Audi Q5 je druhá generace jednoho z nejúspěšnějších modelů značky.

A svět se točí dál

Poštovní směrovací čísla, zkráceně PSČ se používají v poštovním styku jako součást adresy především pro identifikaci místa doručení při automatizovaném třídění zásilek. Jedná se o číselné označení územního obvodu dodávací pošty, případně menšího dodávacího obvodu nebo poštovní přihrádky (P. O. Box).

A svět se točí dál.