A svět se točí dál

Články 51

Strašek kudlankový

Strašek kudlankový
Strašek kudlankový (Squilla mantis). Obrázek: Wikipedia, autor: Amada44.

Strašek kudlankový (Squilla mantis), který patří mezi nejvýznamnější predátory subtropických a tropických oceánů, obvykle dorůstá délky zhruba 10 centimetrů, největší jedinci maximálně 20 centimetrů. Proslul nejen pestře zbarveným krunýřem, který chrání jeho tělo, ale také klepety tvořenými posledními články nohou, jimiž dokáže strašek kudlankový zaútočit na svoji kořist tychlostí dosahující až 23 m/s.

Čím je způsobeno střídání ročních období? Změnou množství slunečního svitu dopadajícího na zemský povrch v závislosti na sklonu rotační osy planety Země.

Africká paovce hřivnatá se vyznačuje krémově hnědým až zrzavým zbarvením srsti. Samci jsou nápadní výraznou charakteristickou hřívou na nohou a břiše a obloukovitě zahnutými rohy.

Město Xiamen je přístavní město v jihovýchodní Číně. Právě přes Xiamen směřovala v minulosti do Evropy většina obchodu s čínským čajem.

Kalifornský králík má poměrně zavalité a dobře osvalené tělo s výraznou širokou hrudí. Zbarven je bíle s černou kresbou.

8 až 16 metrů vysoký strom morušovník bílý, který pochází z Číny, se pěstuje především pro listy, které jsou potravou housenek bource morušového produkujícího hedvábí.

Obelisk je štíhlý komolý jehlan, ukončený v základní podobě nízkým jehlancem, který pochází ze starověkého Egypta.

Při pobřeží Severního moře žijící Frísové jsou přímořský národ živící se především rybářstvím, lodním obchodem a rejdařstvím.

Čekanka obecná dala vzniknout dvěma užitečným rostlinám- pupenové čekance a čakance pěstované pro zvětšené kořeny, z nichž se vyrábí kávovina.

Kostel sv. Bartoloměje v obci Kondrac pochází z dvanáctého století.

Slapové jevy dobře zná každý, kdo žije na pobřeží moře nebo jej navštívil a pozoroval pravidelné kolísání výšky vodní hladiny.

Otcové poutníci založili v Nové Anglii na severovýchodním pobřeží dnešních Spojených států amerických osadu New Plymouth, prvním trvalé evropské osídlení na území dnešních Spojených států.

Minerál anglesit se vyskytuje v neobyčejně široké škále forem.

Fazol šarlatový pochází podobně jako fazol obecný a fazol měsíční z tropické oblasti, do Evropy se dostal přes Španělsko v 16. století ze své původní domoviny v Mexiku a Guatemale.

A svět se točí dál

Strašek kudlankový je korýš žijící v Atlantické oceánu od severu Britských ostrovů až po jih Angoly včetně vod Středozemního moře.

A svět se točí dál.