A svět se točí dál

Kostel sv. Bartoloměje v obci Kondrac

Kostel sv. Bartoloměje v obci Kondrac
Kostel sv. Bartoloměje v obci Kondrac. Obrázek: Wikipedia, autor: Koky.

První zmínka o obci Kondrac pochází z roku 1318. Kondrac náležela několika majitelům. Od počátku 17. století patřila výhradně majitelům vlašimského panství. Roku 1550, když Kondrac koupil Kryštof Skuhrovský ze Skuhrova, byla tvrz již pustá. Kdy zanikla úplně, není známo.

V prostoru obce Kondrac se na počátku osídlení těžilo stříbro a zlato.

Unikátní architektonickou památkou z počátku 12. století je kostel sv. Bartoloměje na návsi, původně románský. Z té doby se dochovala loď se dvěma kruhovými vížkami nad průčelím. Kolem rok 1380 byl přistavěn gotický chór se sakritií. V husitském období kostel, stejně jako celá obec, velmi zchátral. Roku 1735 byla provedena oprava střechy, byl vybourán čelní vchod, zvětšena okna a zhotovena barokní kruchta. Později byla mezi zděnými věžemi postavena dřevěná věž, ve které byl umístěn velký zvon. V roce 1918 do této dřevěné věže udeřil blesk a kostel vyhořel. V márnici a na faře je umístěna expozice muzea.


Další články:

Dračí hory v jižní Africe se tyčí do výšky až 3500 m.n.m.

Lesní medovicový med včel.

Hora Velký Blaník vstoupila do legend a pověstí.

V příznivých letech prosperuje myšice lesní především při suchém a teplém počasí.

Morušovník bílý má širokou košatou korunou.

Kostel svatého Martina ve zdi se v minulosti stal prvním chrámem, kde se přijímalo pod obojí.

Blankytně modře kvetoucí čekanka obecná roste na sušších loukách a při okrajích cest.

Kostel svatého Jakuba Většího Praha patřil františkánskému řádu.

Malostranský kostel Panny Marie pod řetězem v Praze patřil johanitům.

Střemcha obecná roste téměř po celé Evropě.

Státní hrad Kunětická hora je chráněn jako kulturní památka ČR.

Lesní jmelí bílé má křehké stonky.

Jezevec lesní patří do čeledi lasicovitých.

A svět se točí dál

Kostel sv. Bartoloměje původně románského slohu v obci Kondrac je svým vznikem datován do dvanáctého století.

A svět se točí dál.