A svět se točí dál

Státní hrad Kunětická hora

Státní hrad Kunětická hora
Státní hrad Kunětická hora. Obrázek: Wikipedia, autor: Tomáš Novotný.

Původ majestátního hradu Kunětická hora, který tvoří dominantu Polabí, je úzce spjat s husitskými válkami. V roce 1423 na místě dnešního hradu docházelo k setkání ozbrojeného lidu. Díky strategické poloze si toto místo roku 1423 vybral husitský hejtman Diviš Bořek z Miletínka pro stavbu nového hradu.

Další vlastníci hradu Kunětická hora včetně Jiřího z Poděbrad hrad rozšiřovali, ale ke skutečně razantní přestavbě došlo až v závěru 15. století Vilémem z Pernštejna a jeho syny. V následujícím století byl hrad zvelebován a nabýval na významu, avšak jeho rozvoj byl přerušen 17. listopadu 1645, kdy byl dobyt Švédy, vypálen a pobořen. Hrad se stal ruinou, která nadále chátrala.

O záchranu zříceniny hradu Kunětická hora se zasloužil Muzejní spolek v Pardubicích, který ho v roce 1917 koupil a začal o hrad pečovat.

Od roku 1958 je hrad Kunětická hora chráněn jako kulturní památka ČR a v roce 2001 byl zapsán na seznam národních kulturních památek České republiky.


Další články:

Zámek Zbiroh stojí v jižním výběžku křivoklátských lesů.

I v Česku rostoucí modřín evropský je statný opadavý jehličnatý strom.

Hrad Buchlov střežil východní hranici Koruny české.

Nad hnědouhelným lomem stojící zámek Jezeří patří mezi kulturní památky.

Mravenec lesní si v lesích buduje velké kupy mravenišť.

Rakouský hrad Hochosterwitz stojí na strmé dolomitové skále.

Hora Velký Blaník vstoupila do legend a pověstí.

Gotický hrad Kost patří mezi naše nejzachovalejší hrady.

Největší poušť světa se rozkládá na severu Afriky.

Největší zvíře na planetě Zemi žije v moři.

Největší mořská želva na světě kožatka velká se živí medúzami.

Zámek Zbraslav obklopuje anglický park.

Zámek Karlova Koruna Chlumec nad Cidlinou stojí na návrší.

A svět se točí dál

Státní hrad Kunětická hora je v současnosti přístupný veřejnosti. Správu objektu hradu zajišťuje Národní památkový ústav.

A svět se točí dál.