A svět se točí dál

Mravenec lesní

Mravenec lesní
Mravenec lesní (Formica rufa L.). Obrázek: Wikipedia, autor: M. Betley.

Mravenec lesní pronikl do obecného povědomí především velkými kupami ve tvaru Řípu, které si staví jako své hnízdo v jehličnatých lesích.

Matka mravence lesního je dlouhá 14 mm, dělnice 3 až 8 mm.

Čelo, temeno hlavy a celý zadeček dělnice mravence lesního je černohnědý (až černý), hruď červenohnědá. Na pronotu (předohruď - ploška mezi hlavou a krovkami) a mesonotu (hřbetní povrch středohrudi) bývá tmavá skvrna. Mravenec lesní je vybaven zakrnělým žihadlem s jedovou žlázou na konci zadečku obsahující známou kyselinu mravenčí a mnoho funkcí plnící kusadla, která slouží k obraně, transportu materiálu, porcování potravy apod.

Areál rozšíření mravence lesního zahrnuje Evropu s výjimkou Itálie a vnitrozemí severní Skandinávie, Kavkaz a směrem na východ zasahuje až po jezero Bajkal. U nás se vyskytuje téměř všude v lesích a na jejich okrajích. Některé kupy jsou vysoké až 80 centimetrů a mohou je obývat až desítky tisíc dělnic.

Mravenec lesní mívá v hnízdě jednu až několik desítek matek. V červnu a červenci vznikají též pohlavní jedinci. Samci jsou zde podobně jako u včel haploidní a vznikají z neoplozených vajíček (partenogeneticky). Také statné dělnice (obdoba "trubčic" ve včelstvu) bývají matkami části samců v kolonii. Z oplozených vajíček vznikají samičky, ať už matky nebo biologicky a hormonálně podvyživené dělnice. V létě dochází k rojení pohlavních jedinců, kteří hromadně vzlétají do výše a ve vzduchu se páří. Dvojice padají k zemi, samci hynou a samice ztrácejí křídla. Sperma uchovávané v semenné schránce vystačí samici po celý život. Okřídlená matka vyhledává úkryt, vyhloubí si nejčastěji v pařízku či kořenu v zemi komůrku a tam přezimuje. Na jaře začne klást a v té době jí začnou enzymy rozkládat mohutnou křídelní svalovinu a tukové těleso. Z tohoto zdroje čerpá matka výživu pro funkci vaječníků i pro larvy. Klade 10 i více vajíček, ošetřuje je a larvy krmí sekretem hltanové žlázy. Když není dostatek potravy, zabíjí a rozmělňuje najmladší larvy a krmí jimi starší. Larvy se před kuklením zapřádají v kokony (známá "mravenčí vajíčka"), kterých má matka poprvé asi 5 až 6 a vychovává z nich první drobné dělnice. Ty pak přinášejí matce potravu. Jindy může matka vniknout do osiřelé kolonie podrodu Serviformica a využít péče jejich dělnic k rychlejšímu rozvoji. Dělnice také sbírají oplozené samičky svého druhu a odvlékají je di hnízda, takže v jednom velkém hnízdě bývá několik desítek až stovek matek. Dělnice i matka žijí řadu let (matka před 10 let, dělnice 4 až 5 let).

Potravou mravence lesního jsou především sladké šťávy rostlinného (nektar, mízotok) a živočišného (medovice mšic a červců) původu. Jinak se živí i semeny a v době krmení plodu převážně masitou potravou - v této době mravenci loví různé bezobratlé včetně lesních škůdců, ale požírají i dosažitelná malá mláďata obratlovců a zdechliny.


Další články:

Kožatka velká byla zařazena mezi zranitelné druhy.

Ostrov Ascension je situován uprostřed vod Atlantiku.

Velká sfinga v Gíze zažila během dějin celou řadu mnohdy i překvapivých zvratů.

Hořící město Centralia v Pensylvánii hoří již více než padesát let.

Pestrokrovečník mravenčí je v lesních kulturách užitečný.

Středomořský ostrov Malta zaujímá své místo v dějinách.

Jak přišla Velká sfinga v Egyptě o svůj nos a kdy k tomu došlo.

Velká čínská zeď se táhne do délky 4800 kilometrů.

Ostrov Ithaka je znám již z Odyssey.

Skalní město Petra v Jordánsku obklopují neprostupné hory.

Starověká římská města měla pravoúhle se protínající síť ulic.

Vysychající Aralské jezero ztratilo šest set kilometrů krychlových vody.

Jezevec lesní patří do čeledi lasicovitých.

Medovicový lesní med se včelami připravuje z medovice.

A svět se točí dál

Mravenec lesní je teplomilný blanokřídlý sociální hmyz patřící do skupiny lesních mravenců, na okrajích lesů si staví velká, kupovitá mraveniště.

A svět se točí dál.