A svět se točí dál

Ostrov Malta

Gozo, Comino, Cominotto jsou ostrůvky, o nichž se ve světě mnoho neví. Spolu s mnohem známější a rozlehlejší Maltou leží uprostřed moře, které bylo kolébkou civilizací. Ve Středomoří je odtud zhruba stejně daleko do Afriky jako do Řecka, do Marseille jako do Libanonu. Malé souostroví má své místo v mytologii i v dějinách.

Ostrov Malta
Pohled od moře na pevnost Saint Angelo na ostrově Malta.

Těmito místy vedl jeden z předělů lidských dějin. Ostrov Malta se řadí k místům, která jsou z těch, která byla mnohá staletí svědky vzniku, rozkvětu i zániku rozmanitých kultur. Ostrovy maltského archipelagu spočívají na obzoru jako obláčky okrové barvy.

Ostrovy Malta, Gozo a Comino netvoří centrum Středozemního moře jen geograficky. Počínaje Odisseem a konče Kartaginci, po nich od Římanů po Napoleona lákalo toto maličké souostroví s požehnaným počtem pláží, lagun s průzračně čistou vodou a odlehlých zákoutí každého, kdo pojak úmysl stát se vládcem Mare Nostrum, každého, kdo chtěl ovládat námořní spojení mezi východem a západem Středozemního moře.

Za svoji strategickou polohu platily vysokou cenu, o které doposud vypovídá pevnostní ráz zdejších měst, stejně jako desítky věží, jimiž je posázeno nízké a rozeklané pobřeží na severní straně ostrovů i strmě spadající stěny jejich pobřeží jižního, obroušené větrnými nárazy scirokka. Vélečnické vzezření ovšem patří minulosti, i když vlastně ne zas tak dávné, poslední kapitola krvavé epopeje maltských dějin se odahrála sotva před několika desítkami let, kdy souostroví odráželo vlny italských a německých letadel.

Prozkoumat souostroví není těžké. Malta se orientuje na turistiku ve velkém, kdežto ostrov Gozo je jako stvořen pro toho, kdo hledá opuštěné útesy, kdo při západu slunce dovede ocenit procházky mezi tichými pobřežními salinami, kde se odpařuje sůl, nebo koho uvedou v nadšení rybnaté ostrovní vody. Právě na Gozu, nedaleko vesnice Xaghry, měl podle homérské legendy Odysseus, okouzlen nymfou Kalypsó, strávil šest let před svým návratem na Ithaku.

Jižní pobřeží obou největších ostrovů, Malty i Goza, je vysoké, nepřístupné, prakticky bez možnosti přistát nebo najít nějaké útočiště. V štěrbinách této hradby se najde jen hrstka pláží a několik velkých terasovitých stupňů, z nichž může pozorovatel někde v dálce tušit Afriku. Cestou k jihu z Cirkewwy míjí cestovatel zátoky Anchor Bay, Golden Bay, Gnejna Bay. Jediná skutečná velká zátoka na Maltě je Marsaxlokk, s přístavem Scirocco.

V hlubinách vod kolem Malty odpočívá v hloubce 36 metrů vrak remorkéru Rosi, který je oblíbený cíl turistů. Jeho prohlídku lze uskutečnit z oken miniponorky vyplouvající z přístavu Cirkewwa. Protějškem tohoto moderního plavidla jsou tradiční pestrobarevné bárky "luzzu", jimž Malťané dodnes malují na příď velké oči. Snad věří jako staří Řekové, že bárka, která vidí, nenajede na útesy.

Na ostrov Gozo trvá plavba pouhých dvacet minut.

Ostrov Comino je klidné místo s jediným hotelem.


Další články:

Ostrov Ascension nabízí panoráma nevídané a velmi zvláštní.

Lajka byla první pes ve vesmíru, kam se vydala v kabině družice Sputnik 2.

Fermatova věta byla v roce 1994 doložena.

Ostrov Bornholm omývají vlny Baltského moře.

Stvořidla na Sázavě patří k nejkrásnějším úsekům.

Kilimandžáro přitahuje ročně desetitisíce turistů.

Tažení proti plastovým nákupním taškám se rozbíhá v mnoha zemích světa.

Velká sfinga stojí v Gíze poblíž velkých pyramid.

Vodomil černý se vodní brouk, který má v oblibě stojaté a pomalu tekoucí vody s vegetací.

Hlenky nalezneme na rozmanitých stanovištích při procházce přírodou.

A svět se točí dál

Strategická poloha ostrova Malta uprostřed Středozemního moře z něj udělala důležitý obchodní uzel. V průběhu dějin byl ovládán Féničany, Kartágem, Římem, Byzantskou říší, Araby, Normany, Francouzi a Spojeným královstvím.

A svět se točí dál.