A svět se točí dál

Články 16

Štětinatec kubánský pochází z karibského ostrova Kuba. V roce 1970 byl již vyhlášen za vyhynulého, avšak roku 2003 došlo k jeho zmrtvýchvstání, v kubánské přírodě byl chycen další štětinatec kubánský.

Indiánský Adam

Indiánka patřící k národu Kečua v Andách
Indiánka patřící k národu Kečua přenáší dítě ve vaku na zádech v andském údolí Valle Sagrado, Peru.

V době krátce poté, co se objevili na americkém kontinetu objevili první lidé, tedy zhruba před 15 000 až 20 000 lety, se u jednoho z těchto prvních obyvatel západní polokoule objevila zcela výjimečná genetická mutace. Šlo o odchylku chromozomu Y. Nejnovější výzkumy DNA ukazují, že tento muž byl jakýmsi americkým "Adamem", mužem, který ovlivnil většinu americké populace. Celých 90 rocent původních Jihoameričanů má tento výjimečný genetický znak a v Severní Americe ho má zhruba polovina obyvatel. Podle Petera Underhilla ze Stanfordovy univerzity je tento znak společný Američanům pocházejícím z amazonských pralesů, stejně jako Indiánům od Velkých jezer. Tvrdí, že Indiáni mohou náležet k různým etnickým skupinám, k různým kulturám a mluvit různými jazyky, ale mají společného předka. Underhillovy závěry nedávno potvrdily výsledky dalších vědeckých týmů.

Krab říční se šíří po Labi. Do Evropy se dostává v larválním stadiu a dospívající jedinci v průběhu vývoje postupují z brakických pobřežních vod vzhůru proti toku řek.

Koření šafrán se připravuje připravované sušením květů rostliny Crocus sativus. Dlouho patřil mezi luxusní zboží a jeho cena převyšovala cenu zlata. Není divu, jeho příprava je totiž čistě rukodělnou záležitostí.

Bronzový poklad francouzských králů se řadí k nejproslulejším a nejpůsobivějším na světě. Během Velké francouzské revoluce se tato sbírka bronzových sešek postupně zmenšovala, ale na konci dvacátého století se ji podařilo opět dát dohromady.

Jak vznikly křížovky? První křížovka se objevila 21. prosince 1913 v novinách New York World.

Druidové a Měsíc, když před pěti sty lety Leonardo da Vinci namaloval mapu Měsíce, domníval se, že je první. Nejnovější objevy naznačují, že tomu tak nebylo.

Japonský svátek tanabata patří k nejbarvitějším. Dnes se slaví převážně 7. července, i když v minulosti to bývalo sedmého dne sedmého lunárního měsíce, tedy přibližně v polovině srpna.

Archeologové objevili v Hondurasu jeskyni s nálezy předmayské kultury, se speleology sice obvykle nemají mnoho společného, avšak díky několika významným objevům v posledních měsících strávili v jeskyních poměrně dlouhou dobu. Vedle objevení jeskyně s nástěnnými malbami v jižní Francii byla v již dobře známé jeskyni v Hondurasu objevena dosud neprozkoumaná vnitřní síň s pozůstatky po předmayské kultuře.

Sýr podáváme jako předkrm, součást hlavního jídla, v omáčce nebo jako dezert. Byl patrně jedním z prvních pokrmů, který byl v minulosti člověk schopem vyrobit a uskladnit.

Loreta v Praze na Hradčanech zahrnuje několik barokních staveb na východní straně Loretánského náměstí.

Pokud se vydáte k místům, kde se rozkládá národní park Torres del Paine, náhle se před vámi vynoří skupina impozantních hor. Zcela v popředí jsou Cuernos, za nimi následují proslulé Torres a jako poslední se v pozadí tyčí nejvyšší hory Paine Grande a Cerro Fortaleza.

Jezevec lesní, který se poprvé objevil před 2,4 miliony let, je zástupcem čeledi lasicovitých. Je noční tvor, který polovinu času tráví hledáním potravy.

A svět se točí dál

I když dějiště mnoha epizod Homérovy epopeje jsou nejistá, o tom, že ostrov Ithaka leží u západního pobřeží Řecka a antiční filozofové a spisovatelé zvučných jmen jako Thukydidés, Plutarchos, Apollodoros či Cicero se staletí po Homérovi zmiňovali ve svých dílech o nezávislém Ithackém státě, nen pochyb.

A svět se točí dál.