A svět se točí dál

Zámek Jezeří

Zámek Jezeří
Zámek Jezeří stojí na působivém místě, kde se stýká minulost s dneškem. Obrázek: Wikipedia, autor: Whitesachem.

Zámek Jezeří stojí rozkročen na rozhraní dvou světů.

Na místě dnešního zámku Jezeří stával od 1. poloviny 14. století gotický hrad, který založili pánové ze Rvenic. Po bitvě na Bílé hoře získal hrad společně s celým panstvím rod Lobkoviců, kteří jej koncem 17. století začali upravovat v barokním slohu. Nejvýznamnější období a největší rozkvět prožil zámek Jezeří za Josefa Františka Maxmiliána z Lobkovic. V této době je stal zámek Jezeří jedním z nejvyhledávanějších kulturních hudebních středisek v Čechách, kam zamířil i německý hudební skladatel Ludwig van Beethoven.

Zámek skýtá pozoruhodný pohled, protože stojí přímo nad Lomem ČSA, ani ne půl kilometru od jeho hrany.

Zámek Jezeří je v majetku České republiky a od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.


Další články:

Velká sfinga v Gíze zažila během dějin řadu překvapivých zvratů.

Ostrov Ithaka je znám již z Odyssey.

Zámek Zbraslav nechal vybudovat český král Přemysl Otakar II.

Lesní vřes obecný má v oblibě sucho.

Státní zámek Žleby se chlubí romantickým okolím.

Ostrov Ascension je situován uprostřed Atlantiku.

Lipicánský kůň pochází z ovlasti kolem Lipice.

Velkopolský kůň je teplokrevník.

Středomořský ostrov Malta zaujímá své místo v dějinách.

Kuandu obecný obývá severní části Jižní Ameriky.

Jak vznikly křížovky a získaly si přízeň čtenářů.

Anglickou tudorovskou gotiku imitující zámek Lednice se nachází 12 kilometrů od Mikulova.

Jak přišla Velká sfinga v Egyptě o svůj nos a kdy k tomu došlo.

Rohovník obecný je známý i jako svatojánský chléb.

A svět se točí dál

Zámek Jezeří je gotický hrad přestavěný na zámek, který se nachází na svazích Krušných hor v okrese Most v Ústeckém kraji.

A svět se točí dál.