A svět se točí dál

Zámek Lány

Zámek Lány
Jižní pohled na zámek Lány ve směru od zámeckého parku. Obrázek: Wikipedia, autor: Ernest Kosar.

Zámek Lány, který se od roku 1921 stal oficiálním letním sídlem prezidentů Československa, dnes prezidentů České republiky, je barokní stavba, která se nachází na jižním okraji obce Lány v okrese Kladno ve Středočeském kraji západně od Prahy.

Podle dochovaných pramenů stála již v roce 1392 na místě dnešního zámku Lány tvrz. V 16. století se obec včetně tvrze dostala do vlastnictví Rudolfa II., který ji nechal přestavět na lovecký letohrádek v renesančním slohu. Již v roce 1652 byl zámek Lány znovu přestavěn, tentokrát do barokní podoby. Avšak ani toto nebyl poslední architektonický zásah do podoby zámku, téměř každý majitel přinesl nějakou úpravu. Například za dob Valdštejna byl zámek zvýšen do úrovně 1. patra. Kněžna Anna Marie nechala přistavět rokokový kostel Nejsvětějšího Jména Ježíše. Další patro bylo přistavěno v letech 1821 až 1825. A v roce 1903 pak zámek Lány povyrostl o třetí patro.

V roce 1921 kupuje zámek Lány československý stát. I poté zde probíhaly úpravy, a to především pro účely využití jako sídla hlavy státu.

Zámek Lány včetně přilehlého kostela a zámeckého parku je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Zámek není pro veřejnost přístupný, přístupný je pouze zámecký park, kostel a skleník.


Další články:

Zámek Zbraslav obklopuje park se zajímavou sochařskou výzdobou.

Maliník obecný poskytuje chutné ovoce.

Keřík vřes obecný bývá 30 až 60 centimetrů vysoký.

Želva kožatka velká umí plavat rychlostí až 30 km/h.

Kamenná Velká sfinga v Gíze patří k nejslavnějším historickým památkám světa.

Velká čínská zeď se táhne do délky přibližně 4800 kilometrů.

Mech ploník obecný tvoří často velké polštářovité porosty.

Labuť velká má dlouhý, obloukovitě zahnutý krk.

Zámek Zbiroh najdeme v jižním výběžku křivoklátských lesů.

Severočeský zámek Jezeří požívá ochrany jako kulturní památka.

Liška polární obývá Arktidu.

Blankytně modře kvetoucí čekanka obecná roste na sušších loukách a při okrajích cest.

Zámek Průhonice vznikl na místě původní gotické tvrze.

A svět se točí dál

Zámek Lány je situován na severním okraji rozsáhlých křivoklátských lesů a jeho součástí je rozsáhlý anglický park, velký palmový skleník, rybník Bahňák a přilehlá Lánská obora.

A svět se točí dál.