A svět se točí dál

Dalmatské pobřeží

Dalmatské pobřeží
Poled na města Korčula na dalmatském pobřeží. Obrázek: Wikipedia, autor: Xeper.

Dalmatské pobřeží v okolí Dubrovníku nabízí úchvatnou krajinu s rozeklanými břehy, které se noří do křišťálové vody Jaderského moře. Na moři se skví jako zelené perly růženec ostrovů. Elafity byl kdysi letovisko dubrovnického patriciátu, Mljet býval vždy útičištěm milovníků přírody, Korčula se po dobu čtyř století nacházel jako léno v benátských rukou.

Paláce, hradby a kláštery podél dalmatského pobřeží od Trstena až po Orebič svědčí o vlivu starého Dubrovníku.

Z ostrova na ostrov, z přístavu do přístavu, výlety doprovázené gastronomickými zastaveními, od rybích restaurací v Cavtatu až po vinohrady v Pelješaci, to jsou půvaby dalmatského pobřeží v oblasti Dubrovníku.


Další články:

Z poloviny 15. století pocházející věž Novoměstské radnice je 70 metrů vysoká.

Slunečný ostrov Capri leží poblíž pobřeží jižní Itálie u města Neapol.

Bíle kvetoucí leknín bílý je vytrvalá vodní rostlina.

Historická budova Hradčanské radnice stojí poblíž Radničních schodů.

Hejnové ryby lovící tučňák brýlový obývá pobřeží a vody na jihu Afriky.

Polocizopasně žijící jmelí bílé roste v korunách jehličnanů i listnatých stromů.

Z Číny pocházející morušovník bílý dorůstá výšky 8 až 16 metrů.

Asi 40 kilogramů vážící tučňák císařský obývá antarktické vody.

Antarktický tučňák patagonský se živí především rybami.

50 až 150 centimetrů vysoká kopřiva dvoudomá je vytrvalá plevelná bylina.

Vodní pták pelikán bílý se živí těměř výhradně rybami.

Známá šikmá věž v Pise je architektonický a historický skvost.

A svět se točí dál

Dalmatské pobřeží nabízí úchvatnou krajinu s rozeklanými břehy a spoustu dalších krás.

A svět se točí dál.