A svět se točí dál

Slunka obecná

Slunka obecná
Slunka obecná (Leucaspius delineatus). Obrázek: Wikipedia, autor: Viridiflavus.

Slunka obecná, kterou nejčastěji najdeme ve spojovacích kanálech mezi systémy rybníků nebo ve stojatých slepých ramenech řek i v průtočných rybnících, kde se združuje v horních vrstvách vody, je naše nejmenší rybka.

Slunka obecná je drobná rybka, obvykle sotva 7 centimetrů dlouhá, která zřídka dosáhne délky 9 centimetrů. A protože je velmi štíhlá, vizuálně vypadá dokonce ještě menší, než ve skutečnosti je. Má neúplnou postranní čáru (pouze do 1/3 jejího těla).

Jedná se o velmi pohyblivou drobnou rybku žijící obvykle v početných hejnech.

Slunka obecná se tře obvykle v dubnu nebo v květnu a na některých místech, například na Lnářsku, se dokáže někdy rozmnožit natolik, že její hejna doslova zaplní vodu spojovacích kanálů mezi rybníky

Slunka obecná je rozšířena v mírném pásmu pevninské Evropy. Jižní hranici jejího rozšíření tvoří Pyreneje a Alpy.

Potravu slunky obecné tvoří rostlinný a živočišný plankton a náletový hmyz.


Další články:

Území přírodní rezervace Podtrosecká údolí poskytuje domov celé řadě vzácných živočichů a rostlin.

Africká vrána bílá obývá rozsáhlá území subsaharské Afriky.

Vesnická památková zóna Kryštofovo Údolí působí doslova pohádkovým dojmem.

Vodní pták pelikán bílý se živí těměř výhradně rybami.

Bíle kvetoucí leknín bílý je vytrvalá vodní rostlina.

Dalmatské pobřeží skýtá pohled na úchvatnou krajinu s rozeklanými břehy.

Strom střemcha obecná je méně známá příbuzná třešní.

Blankytně modře kvetoucí čekanka obecná tvoří ozdobu sušších luk.

Polocizopasně žijící jmelí bílé roste v korunách jehličnanů i listnatých stromů.

Vůz Lexus UX 250h s hybridním pohonem by vyvíjen téměř pět let.

Z Číny pocházející morušovník bílý dorůstá výšky 8 až 16 metrů.

Slunečný ostrov Capri leží poblíž pobřeží jižní Itálie u města Neapol.

A svět se točí dál

Slunka obecná patří so příbuzenstva kaprovitých bělic, kterým se také svým stříbřitým štíhlým tělíčkem podobá.

A svět se točí dál.