A svět se točí dál

Losos obecný

Losos obecný
Losos obecný (Salmo salar, Linné 1758). Obrázek: Wikipedia, autor: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration.

Ze Severního moře vniká do řek velká dravá tažná ryba, která žije většinu života v moři, losos obecný. Dříve byl také někdy nazýván losos labský, snad aby vynikl rozdíl od hlavatky podunajské, která je podobnou rybou z povodí Dunaje.

Losos obecný dorůstá někdy i značných rozměrů a váhy, známe jedince až 150 centimetrů dlouhé a 15 kilogramů těžké. Byli však uloveni i lososi obecní o váze 30 až 40 kilogramů.

Losos obecný má dlouhé protáhlé tělo se štíhlým ocasním násadcem, na kterém se ve přední části nachází relativně malá hlava začínající malým špičatým rypcem. Na hlavě je umístěna široká tlama táhnoucí se až za oči. Během pobytu v moři má losos obecný tělo zbarveno stříbro-modře, při návratu do třecích oblastí v řekách pak jeho tělo postupně tmavne.

Losos obecný vniká z moří do řek a na písčitých mělčinách horních toků, trdlištích, se vytírá. Mladí lososi obecní, strdlice, putují po čase zpět po poroudu do moře.

Do českých řek vnikali lososi obecní v minulých dobách velice hojně a v minulých stoletích byli v českých řekách loveni ve velkých počtech, především ve Vltavě a v Labi. Později lososů obecných v českých řekách ubývalo, a proto Antonín Frič, který napsal v roce 1893 publikaci o českém labském lososu a začal lososy obecné uměle chovat a vysazovat. Tak například v letech 1870 až 1880 bylo ročně vysazováno do Labe a Vltavy průměrně 80 tisíc malých lososů.

Ještě v první polovině dvacátého století byli lososi obecní v našich řekách poměrně hojní a V. Dyk uvádí, že v roce 1914 bylo chyceno pod litoměřickým zdymadlem 300 lososů obecných o váze až 9 kilogramů. Dnes však přehradní zdi brání tahu lososů po řekách do vnitrozemí, takže do našich řek pronikají pouze ojediněle. Vzácně se vyskytuje v oblasti severních Čech.

Losos obecný žije dravým způsobem života, ve sladké vodě se živí larvami hmyzu, korýši a drobnými rybkami, zatímco během pobytu v moři tvoří jeho potravu menší ryby, například sledi. Potravu čerstvě narozeného plůdku pak tvoří larvy jepic, pošvatek, chrostíků či larvy mušniček.

Během prvních let života jsou lososi často potravou pro jiné říční predátory. Po přesunutí do moře se dostávají na jídelníček žraloka grónského, rejnoků, tresek a platýzovitých ryb.


Další články:

Droboučká rybka slunka obecná žije obvykle ve spojovacích kanálech mezi systémy rybníků.

Představil se Land Rover Evoque druhé generace, který je nejmenší vůz v nabídce této automobilky.

Stálezelený strom rohovník obecný je rozšířen po východním Středomoří.

Hmyzožravý rejsek obecný pobíhá celý den s cílem co nejvíce ulovit.

Někdejší hrad Pajrek stál na vrcholu vysokého kopce nad obcí Nýrsko.

Rokokový zámek Nové Hrady stojí nedaleko Vysokého Mýta a Litomyšle.

Vřes obecný je keříček 30 až 60 centimetrů vysoký.

Východočeský zámek Náchod se tyčí nad stejnojmenným městem.

Polabský zámek Žleby se vyznačuje krásným romantickým okolím.

Královský hrad Windsor sehrál důležitou roli v britské historii.

Zámek Zbraslav obklopuje anglický park.

Vodní zámek Blatná v sobě spojuje gotiku, renesanci, baroko i novogotiku.

A svět se točí dál

Losos obecný je dravá tažná ryba z čeledi lososovitých. Vyskytuje v oblasti severního Atlantiku od příbřežních vod až po oblast Bílého moře.

A svět se točí dál.