A svět se točí dál

Články 79

Singing Ringing Tree

Singing Ringing Tree
Singing Ringing Tree vznikl v roce 2006 v krajině britského hrabství Lancashire. Obrázek: Wikipedia, autor: Childzy.

Nápad vytvořit z ocelových trubek, z nichž některé plní pouze estetickou funkci, zatímco další při větru vydávají zvuky v rozsahu několika oktáv, zpívající cinkající strom, jak zní český překlad názvu Singing Ringing Tree, se zrodil v hlavách Mika Tonkina a Anny Liu.

Svým dílem se zapojili do projektu oživování krajiny v britském hrabství Lancashire, již měly zpestřit nové výrazné orientační body ve zdejší krajině, jedním z nich se stal i zpívající cinkající strom Singing Ringing Tree.

Akustická část kovového stromu Singing Ringing Tree je vyladěna tak, aby vytvářela "kovový chorál" v rozsahu několika oktáv.

Ocelový strom Singing Ringing Tree byl posléze oceněn také cenou Královského institutu britských architektů a v roce 2017 bylo jeho dvojče vztyčeno také v texaském Austinu.

Zelí, kapusta, květák a další kultivary vznikly ze stejného předka, kterým je brukev zelná, ze které byly během tisíců let vyšlechtěny různé poddruhy.

Zřícenina hradu Starý Herštejn stojí na strmém kopci v jižní části Pivoňských hor šestnáct kilometrů od Domažlic.

Především v noci aktivní sambar ostrovní je přežvýkavec patřící do čeledi jelenovití obývající lesy, stepi a savany na ostrovech v jihovýchodní Asii a jihozápadním Tichomoří od Sulawesi až po Nový Zéland a v Austrálii.

Upečení kynutí šneci se skořicí se podávají ideálně čerství, jen lehce vychlazení.

Trnovník akát je listnatý opadavý medonosný strom, málo náročný na půdu. Dřevo trnovníku akátu se používá v nábytkářství, při stavbě plotů nebo malých člunů, ve stavebnictví a jako topivo.

Hrad Rýzmberk byl vystavěn ve druhé polovině 13. století na vysokém zalesněném kopci nedaleko města Kdyně. Dochovaly se nám z něj zbytky staršího paláce s podzemními sklepy, část mladšího gotického paláce a částečně rozhledna.

20 až 80 centimetrů vysoká bylina karbinec evropský roste nejčastěji v podmáčených olšinách, luzích a rákosinách, na mokřadech, vlhkých loukách a březích vod.

V současnosti stále rozšířenější práce na směny nepříznivě ovlivňuje paměť, k tomuto závěru dospěli vědci poté, co v rámci výzkumů podrobili testům více než tisíc dobrovolníků.

Co je to paradigma? Představuje ustálený soubor názorů, které určitý vědní obor uznává za platné.

Žloutnutí zubů může vznikat v hluboké vrstvě zubní skloviny vlivem přirozeným procesům stárnutí anebo půvobením pigmentů nejrůznějších potravin a nápojů.

Kosatka dravá stojí v oceánech na vrcholu mořského potravního řetězce, za potravu jí slouží ryby, želvy, tuleně, ptáky, žraloky i jiné kytovce.

Experimentální elektromobil Buckeye Bullet 2.5 dosáhl rychlosti 515 km/h, kterou uháněl po solné pláni jezera Boneville v americkém státě Utah.

Kaňon Valles Marineris na Marsu má délku jako od Paříže po Ural, jedná se o největší známý systém kaňonů ve sluneční soustavě.

A svět se točí dál

Singing Ringing Tree je vytvořen z ocelových trubek, z nichž některé plní konstrukční a estetickou funkci a další rozeznívá vítr zvuky v rozsahu několika oktáv.

A svět se točí dál.