A svět se točí dál

Články 77

Therapsidi neboli savcovití plazi byli dávní předchůdci savců

Parabradysaurus
Jedním ze savcovitých plazů byl Parabradysaurus. Obrázek: Wikipedia, autor: Creator:Dmitry Bogdanov.

I když první skuteční savci se na naší planetě objevili až v období před zhruba 250 miliony let, již v době před 300 až 250 miliony let se na Zemi objevila specializovaná skupina živočichů, nazývána therapsidi neboli savcovití plazi, kteří již mnohými svými znaky savce připomínají.

Přechod od plazů k savcům probíhal plynule a jednotlivé savčí znaky se objevovaly postupně. Therapsidi již měli například zuby rozrůzněné do několika typů používaných ke specializovaným účelům.

Až později, když se jediný superkontinent Pangea začal dělit na dnes nám známé kontinenty, začal na těchto oddělených kontinentech vývoj savců, který na každém z nich nabral trochu odlišný směr.

Zelenina endivie neboli štěrbák vytváří růžici listů s částečně zavinutým srdéčkem.

Městská památková zóna Ostrov nad Ohří uchovává historické jádro města v Karlovarském kraji.

Mohutný dub letní je velmi pomalu rostoucí listnatý strom tvořící u nás místy celé lesy. Jakožto výrazný strom symbolizuje dub u mnoha národů moc, mír a růst.

Historie Albánie, sahající hluboko do minulosti, je stejně bouřlivá jako bohatá na překvapivé zvraty.

Salát s řeřichou a vejci se hodí jako odpolední svačina nebo i jako lehká večeře.

Automobil Ford Taunus 17M z let 1957 až 1960 dosahoval rychostí až 125 km/h.

Excentrici a výstředníci zahrnují celou řadu slavných osobností od Alberta Einsteina, Charlieho Chaplina, Alexandera Grahama Bella, Emily Dickinsové či Samuela Johnsona.

Vysokohorský strom borovice limba roste v Alpách, ve Vysokých Tatrách a v Karpatech v polohách s kontinentálním klimatem.

Jeskyně vytvářejí tajemný podzemní svět starý tisíce i miliony let. Jeskyně nabývají rozmanitých rozměrů i tvarů.

Lasice hranostaj je malá šelma s protáhlým tělem a krátkými končetinami, která je prospěšná zemědělství a škodí myslivcům, protože při shánění potravy čas od času zardousí i mladého zajíčka, bažanta nebo koroptev.

Lidský běh vyžaduje spolupráci několika hlavních systémů lidského těla.

Vlk hřivnatý je největší psovitá šelma žijící v lesích, křovinách a savanách v Jižní Americe.

Stratosféra je vrstva atmosféry ve výškách od 9 až 17 kilometrů do 45 až 50 kilometrů nad zemským povrchem.

A svět se točí dál

Superkontinent Pangea, který byl domovem savcovitých plazů, se zformoval před přibližně 300 miliony let a existoval až do doby před přibližně 200 miliony let, kdy se v důsledku deskové tektoniky rozdělil na menší kontinenty. Superkontinent Pangeu obklopoval superoceán Panthalassa.

A svět se točí dál.