A svět se točí dál

Lasice hranostaj

Lasice hranostaj
Lasice hranostaj (Mustela erminea). Obrázek: Wikipedia, autor: James Lindsey.

Lasice hranostaj je malá šelma s protáhlým tělem a krátkými končetinami.

Délka těla lasice hranostaj se pohybuje mezi 24 až 29 centimetry, plus délka ocasu okolo 9 centimetrů a váha mezi 140 až 350 gramy, přičemž samci bývají výrazně větší než samice.

V létě má lasice hranostaj srst na hřbětě skořicově hnědou a na spodní straně téměř bílou. Přechod mezi hnědou a bílou barvou je ostrý a poměrně rovný. Špička ocásku je vždy sytě črná, podle čehož se dá lasice hranostaj v létě snadno odlišit od lasice kolčavy, která je sice menší, avšak základní zbarvení srsti má hodně podobné. Na počátku zimy skořicová srst vypadá a lasice hranostaj přelínává do zimního šatu s delší a svítivě bílou srstí, jen špička ocasu zůstává černá. V jižnějších oblastech výskytu může být línání letní srsti pouze částečné, nebo nemusí hranostaj měnit srst vůbec.

Rozšířena je lasice hranostaj po téměř celé Evropě, velké části Asie a v Severní Americe.

Životním prostředím lasice hranostaj jsou nejčastěji otevřené krajiny. Lasice hranostaj se zdržují podél potoků, prolézají skalnaté stráně, meze, škarpy a často zavítají i do selských usedlostí. Všude loví myši a hraboše.

Doupata pro odchov mláďat si lasice hranostaj zakládají v hromadách kamení, ve štěrbinách zdí a na podobných místech. Lasice hranostaj se páří v dvou obdobích, a to buď v únoru až březnu - mláďata se pak rodí za 8 až 10 týdnů, nebo v červenci až srpnu - v tom případě se však zárodek začně vyvíjet až koncem zimy a mláďata se rodí v dubnu nebo květnu příštího roku. Tomuto jevu se říká utajená březost. Počet mláďat ve vrhu se pohybuje mezi 4 až 7.

Za zmínku stojí, že v názorech na prospěšnost či škodlivost lasice hranostaj se myslivci a zemědělci nemohou shodnost. Zatímco zemědělci vidí v lasicích hranostaj pomocníky proto, že jejich nejčastější potravou se stávají myši a hraboši, za nimiž snadno pronikají až do nejužších nor. Tím vlastně zachraňují velkou část úrody na polích i v sýpkách.

Naproti tomu myslivci lasici hranostaje nemají příliš rádi protože při shánění potravy čas od času zardousí i mladého zajíčka, bažanta či koroptev.


Další články:

Dravý pták orel skalní je velmi elegantní letec.

Jak vznikají vápencové jeskyně působením podzemní vody.

I v blízkosti lidí žijící kuna skalní má hustou, hladkou, hnědě zbarvenou kožešinu.

U nás nehnízdící vlaštovka skalní není příliš vázána na lidská sídliště.

Žulový ostrov Bornholm omývají vlny Baltu.

Ledové jeskyně jsou zvláštní druh podzemních prostor.

Křemelák neboli dub letní je mohutný listnatý strom.

Borovice limba dorůstá do výšky 18 až 25 metrů.

Středomořský ostrov Malta má své místo v současnosti i v dějinách.

Relativně rozlehlý ostrov Gozo se nachází v sousedství ostrova Malta.

V jordánské poušti stojí skalní město Petra vytesané v pískovcových skalách.

Africký malý savec daman skalní tvoří kolonie o asi 50 členech.

A svět se točí dál

Lasice hranostaj je malá šelma z čeledi lasicovití (Mustelidae).

A svět se točí dál.