A svět se točí dál

Borovice limba

Borovice limba
Více než 700 let stará borovice limba (Pinus cembra L., 1753). Obrázek: Wikipedia, autor: Hornlz.

Borovice limba je strom dorůstající výšky 18 až 25 metrů s hustou, kuželovitě vejčitou, ve stáří nepravidelnou korunou sahající skoro až k zemi.

Kůra borovice limba je v mládí hladká, šedozelená a ve vyšším věku přechází v šupinatou, šedohnědou borku. Výhony jsou rezavě hnědě plstnaté, v druhém roce černahnědé. Pupeny jsou vejčité, zašpičatělé, málo smolnaté a mají šupiny s bělavými okraji. Jehlice jsou po pěti ve svazečcích. Na vnitřní straně mají bělavé proužky průduchů, na hřbetě jsou tmavozelené, bez průduchů, na hranách jemně ostnité.

Krátce stopkaté šišky stojí na větvích zvpřímeně, před dozráním jsou nafialovělé, zralé jsou hnědé. Plodní šupiny jsou na konci ztlustlé v kosočtverečný štítek s málo vyniklým, světle šedým pupkem. Semeno nemá křídlo, je podobné hranatému oříšku, olejnaté. Klíčí většinou až druhým rokem po vysetí. S oblibou je požírají ptáci a hlodavci. Semenáčky mají 8 až 12 děložních lístků.

Borovice limba se dožívá vysokého věku, 400 až údajně 1000 let.

Borovice limba je rozšířena v Alpách, ve Vysokých Tatrách a v Karpatech v polohách s kontinentálním klimatem. Je odolná k mrazu, v mládí polostinná, pomalu rostoucí.

Borovice limba má velmi hodnotné dřevo s červenohnědým jádrem, na podélném řezu s krásným fládrem.

Z mladých stromů borovice limba se dříve získával terpentýn, tzv. karpatský balzám.


Další články:

Křemelák neboli dub letní je mohutný listnatý strom.

Dávná historie Albánie vytvořila kořeny země.

Středomořský ostrov Malta má své místo v současnosti i v dějinách.

Africký malý savec daman skalní tvoří kolonie o asi 50 členech.

I v blízkosti lidí žijící kuna skalní má hustou, hladkou, hnědě zbarvenou kožešinu.

V jordánské poušti stojí skalní město Petra vytesané v pískovcových skalách.

Žulový ostrov Bornholm omývají vlny Baltu.

Dravý pták orel skalní je velmi elegantní letec.

Relativně rozlehlý ostrov Gozo se nachází v sousedství ostrova Malta.

Co je excentrik a jaké jsou jeho vlastnosti, stačí mít alespoň deset z nich.

U nás nehnízdící vlaštovka skalní není příliš vázána na lidská sídliště.

A svět se točí dál

Borovice limba je světlomilná vysokohorská jehličnatá dřevina, která roste roztroušeně podél horní hranice lesa v pásmu borovice kleče. Borovice limba je velmi mrazuvzdorná, snáší nízké teploty až -60 °C.

A svět se točí dál.