A svět se točí dál

Dub letní

Dub letní
Památný strom, dub letní (Quercus robur) ve Dvorečku, zaniklá obec Jedličná, okres Cheb. Obrázek: Wikipedia, autor: Lubor Ferenc.

Dub letní, nazývaný také křemelák, je mohutný listnatý strom z čeledi bukovitých.

V době oteplování po poslední době ledové, v době před 7000 až 4000 lety byly ve střední a západní Evropě dominantními stromy dub letní a dub zimní. V současnosti v těchto oblastech převládá dub letní. Oba druhy dubu jsou tam a stejně tak v částech jižní a jihovýchodní Evropy hojně zastoupené a zčásti tvoří lesy. Na východě se dub letní vyskytuje až po Ural.

Dub letní je mohutný strom s mohutnou nepravidelnou korunou. Borka dubu letního je tmavošedá, hrubě rozpukaná.

Listy má dub letní obvejčité, nepravidelně peřenolaločnaté, na bázi srdčitě ouškaté.

Květy dubu letního jsou jednopohlavné, samčí květenství má tvar jehněd na loňských větévkách, samičí jehnědy rostou na letorostech. Kvete v dubnu až květnu. Plodem je žalud sedící v číšce.

Dub letní roste na spíše suchých ale také vlhkých půdách.

Kůly z trvanlivého dubového dřeva tvoří základ mnoha historických staveb. Na nestabilním podloží založená města Amsterdam a Benátky stojí z valné části právě na dubových kůlech.

Jakožto výrazný strom symbolizuje dub u mnoha národů moc, mír a růst. Řekové zasvětili dub Diovi, Římané Jupiterovi a Germáni hromovládci jménem Donnar, u obyvatel Skandinávie známému pod jménem Thor a u starých Slovanů pod jménem Perun. V křesťanské době se mariánské duby vysazovali na poutních místech. Dubový list také najdeme na zadní straně německého centu.


Další články:

Strom dub cesmínový roste ve Středomoří.

Na půdu náročná zelenina endivie neboli štěrbák se konzumuje především za syrova.

V jordánské poušti stojí skalní město Petra vytesané v pískovcových skalách.

Středomořský ostrov Malta má své místo v současnosti i v dějinách.

Relativně rozlehlý ostrov Gozo se nachází v sousedství ostrova Malta.

Africký malý savec daman skalní tvoří kolonie o asi 50 členech.

U nás nehnízdící vlaštovka skalní není příliš vázána na lidská sídliště.

Je zelenina lepší vařená nebo syrová, která z nich tělu dodá více látek, které potřebuje?

Dravý pták orel skalní je velmi elegantní letec.

I v blízkosti lidí žijící kuna skalní má hustou, hladkou, hnědě zbarvenou kožešinu.

Žulový ostrov Bornholm omývají vlny Baltu.

Městská památková zóna Ostrov skýtá pohled na románskou architekturu, gotiku i renesanci.

A svět se točí dál

Dub letní je velmi pomalu rostoucí strom, zralého věku dosahuje až ve 100 letech, zato je ale dlouhověký, může se dožít i 2000 let.

A svět se točí dál.