A svět se točí dál

Lidský běh

Lidský běh
Lidský běh. Obrázek: Wikipedia, autor: Bill Sodeman.

Lidský běh vyžaduje spolupráci několika hlavních systémů lidského těla. Mezi ně patří svalová soustava společně s kostrou a klouby, jež tvoří pohybový aparát, který podpírá zbytek těla.

Více než 600 kosterních svalů je upnuto ke kostem pomocí šlach. Tyto svaly se stahují nebo uvolňují, čímž vytvářejí sílu, která hýbe jednotlivými částmi těla. Běh vyžaduje mnohem více svalů, než jen ty, které zvedají a pohánějí nohy dopředu k rychlým, dlouhým krokům. Paže zároveň musí zabírat dopředu a dozadu a svaly v centru těla musí být dostatečně silné na to, aby udržely rovnovážný postoj.

Posilování svalů, aby rychle běhaly, klade nároky také na ostatní části těla. Dech se zrychluje, aby tělo zásobil zvýšeným množství kyslíku, a srdce bije rychleji, aby také rychleji pumpovalo krev do celého těla, aby se kyslík a živiny dostaly ke svalům.


Další články:

Africký malý savec daman skalní tvoří kolonie o asi 50 členech.

Dravý pták orel skalní je velmi elegantní letec.

Veškeré lidské smysly spojují člověka s jeho okolím.

Jak vznikají vápencové jeskyně působením podzemní vody.

I v blízkosti lidí žijící kuna skalní má hustou, hladkou, hnědě zbarvenou kožešinu.

Křemelák neboli dub letní je mohutný listnatý strom.

U nás nehnízdící vlaštovka skalní není příliš vázána na lidská sídliště.

Ledové jeskyně jsou zvláštní druh podzemních prostor.

Lidský hmat je jeden ze smyslů člověka.

Borovice limba dorůstá do výšky 18 až 25 metrů.

Malá šelma lasice hranostaj má protáhlé tělo a krátké končetiny.

V jordánské poušti stojí skalní město Petra vytesané v pískovcových skalách.

A svět se točí dál

Lidský běh je druh pohybu, při kterém se člověk pohybuje pomocí končetin takovým způsobem, že v určitých fázích pohybu se žádná z končetin nedotýká povrchu, po kterém se pohyb vykonává (narozdíl od chůze).

A svět se točí dál.