A svět se točí dál

Jeskyně

Jeskyně Postojna
Jeskyně Postojna, Slovinsko. Obrázek: Wikipedia, autor: Original uploader was Boštjan Burger (Lander) at sl.wikipedia.

Pod povrchem země se nachází tajemný svět - svět jeskyň. Podzemím vedou jeskynní chodby, které vyúsťují do obrovských síní, zdobených štíhlými kamennými sloupy. Podzemní říčky se klikatí hlubokými chodbami a ve vodopádech se voda s rachotem řítí do jezírek ukrytých našim očím.

Takové jeskyně jsou staré tisíce i miliony let, vytvořila je voda, když pomaličku rozpouštěla vápencové horniny. Avšak všechny jeskyně neleží pod zemí. V pobřežních útesech se nacházejí jeskyně, které vymlely mořské vlny. Jeskyně se vytvářejí například i uvnitř ledovců nebo ve ztuhlé lávě kolem sopek.

Jeskyně jsou tmavá a většinou vlhká místa. Mají různou velikost, do některých jeskyní se sotva vejde jeden člověk, jiné, jako například jeskynní systém Mamutích jeskyní v národním parku Mamoth Cave National Park v americkém státě Kentucky, se táhnou stovky kilometrů. Jedna z nejhlubších jeskyň světa se nachází ve Francii a leží téměř 1,6 kilometru pod povrchem země.

Jeskyně znali již předhistoričtí lidé. V jeskyních u francouzského Lascaux se našly nástěnné malby a pravěké nástroje staré možná až 20 000 let. I dnes v jeskyních žijí obyvatelé některých oblastí Asie a Afriky.


Další články:

U nás nehnízdící vlaštovka skalní není příliš vázána na lidská sídliště.

Křemelák neboli dub letní je mohutný listnatý strom.

Borovice limba dorůstá do výšky 18 až 25 metrů.

Relativně rozlehlý ostrov Gozo se nachází v sousedství ostrova Malta.

Jak vznikají vápencové jeskyně ve vápencových horninách.

V jordánské poušti stojí skalní město Petra vytesané v pískovcových skalách.

Středomořský ostrov Malta má své místo v současnosti i v dějinách.

I v blízkosti lidí žijící kuna skalní má hustou, hladkou, hnědě zbarvenou kožešinu.

Africký malý savec daman skalní tvoří kolonie o asi 50 členech.

Žulový ostrov Bornholm omývají vlny Baltu.

Dravý pták orel skalní je velmi elegantní letec.

Ledové jeskyně jsou zvláštní druh podzemních prostor.

A svět se točí dál

Jeskyně je podzemní dutina vytvořená přirozenou cestou působením přírodních sil. Nejčastěji znikají jeskyně vymíláním nebo vymýváním horniny, obvykle vápence, existují však také jeskyně v jiných horninách vzniklé jinými způsoby.

A svět se točí dál.