A svět se točí dál

Stratosféra

Stratosféra
Stratosféra. Obrázek: Wikipedia, autor: Tecnolegs de l'IES Bisba.

Stratosféra je vrstva atmosféry ve výškách od 9 až 17 kilometrů do 45 až 50 kilometrů nad povrchem Země.

Od troposféry, která se nachází pod ní, je stratosféra oddělena tzv. tropopauzou. Poloha této spodní hranice stratosféry se mění v závislosti na zeměpisné šířce, roční době a povětrnostní situaci.

Nad stratosférou se nachází mezosféra, oddělená od ní stratopauzou.

Ve spodní části stratosféry do výšek 20 až 25 kilometrů panuje přibližně stejná teplota kolem -50 až -55 °C. V horní části atratosféry nastává teplotní inverze, tedy teplota zde s narůstající výškou stoupá. Teplota zde stoupá o 1 až 3 °C / km, v subtropech a tropech o 2 až 4 °C / km. Ve výšce 50 kilometrů dosahuje teplota (s výjimkou polárních oblastí) 0 až 10 °C.

Ve stratosféře je vyšší obsah ozonu, který pohlcuje ultrafialové záření.

Ve stratosféře lze pozorovat perleťová oblaka a vznikají zde vzdušné proudy o rychlosti až několika set kilometrů v hodině.

Stratosféru objevili v roce 1902 nezávisle na sobě německý meteorolog Richard Assmann a francouzský meteorolog Leon Paul Teisserenc de Bort.


Další články:

Vlk hřivnatý je největší dnes žijící psovitá šelma.

V jordánské poušti stojí skalní město Petra vytesané v pískovcových skalách.

Ledové jeskyně jsou zvláštní druh podzemních prostor.

Africký malý savec daman skalní tvoří kolonie o asi 50 členech.

I v blízkosti lidí žijící kuna skalní má hustou, hladkou, hnědě zbarvenou kožešinu.

Vytrvalý vlk arktický žije v tundrách daleké Kanady.

U nás nehnízdící vlaštovka skalní není příliš vázána na lidská sídliště.

Dravý pták orel skalní je velmi elegantní letec.

Veškeré lidské smysly spojují člověka s jeho okolím.

Jak vznikají vápencové jeskyně působením podzemní vody.

Životu v horách uzpůsobená paovce hřivnatá žije v horských oblastech severní Afriky.

Lidský hmat je jeden ze smyslů člověka.

A svět se točí dál

Stratosféra je vrstva atmosféry nacházející se ve výškách 11 až 50 kilometrů.

A svět se točí dál.