A svět se točí dál

Maréna velká

Maréna velká
Maréna velká (Coregonus lavaretus maraena). Obrázek: Wikipedia, autor: Apple2000.

Ve velkých a čistých rybnících na Třeboňsku se již od roku 1882 chová lososovitá ryba s jednobarevnými stříbrně lesklými šupinami, maréna velká.

Ze zoologického pohledu je maréna velká vlastně zeměpisné plemeno druhu síh severní (Coregonus lavaretus) a její plné jméno zní síh severní maréna.

Marénu velkou u nás začal chovat, kterou získal ze severopolského jezera Medwie, rybářský praktik J. Šusta.

Maréna velká je ryba dorůstající délky až 60 centimetrů a průměrné váhy 1 až 5 kilogramů, vzácně až 10 kilogramů.

Období tření marény velké probíhá v listopadu a prosinci, avšak v podmínkách České republiky se nerozmnožují přirozeným způsobem, všechny pocházejí z umělého výtěru v líhni.


Další články:

Vodní zámek Blatná obklopuje zámecký park.

Hořčice čínská je jednoletá rostlina dnes zdomácněná a pěstovaná.

Vodní pták pelikán bílý je velký asi jako labuť.

Již od starověku velká sfinga v Gíze probouzí lidskou obrazotvornost.

Severočeský zámek Jezeří se dnes nachází na vizuálně působivém místě.

Želva kožatka velká váží až 800 kilogramů.

Dnes již vyhubená alka velká hnízdila v severní části Atlantiku.

Pelikán australský obývá okolí vodních toků a ploch.

Dlouhá velká čínská zeď se táhne podél severního pomezí Číny.

Severočeský zámek Ploskovice pochází z šestnáctého století.

Řád jezuitů nechal zámek Římov nechali vystavět jako barokní zámeček.

Romantický zámek Žleby již několikrát využili filmoví tvůrci.

A svět se točí dál

Rybářsky hodnotná ryba maréna velká se ve velkých a čistých rybnících na Třeboňsku chová již od roku 1882.

A svět se točí dál.