A svět se točí dál

Pelikán australský

Pelikán australský
Pelikán australský Pelecanus conspicillatus). Obrázek: Wikipedia, autor: Evelyn Proimos.

Pelikán australský je téměř celý bílý s černými končetinami a částečně i křídly, žlutou kůží kolem očí, růžovým zobákem a hrdelním vakem. Velikost těla pelikána australského se pohybuje mezi 160 až 190 centimetrů, rozpětí křídel 230 až 250 centimetrů a hmotnosti 4 až 10 kilogramů. Samec se od samice liší větším zobákem a dorůstá do větších rozměrů.

Žije v okolí vodních toků a ploch v Austrálii a Asii.

Pelikán australský žije a hnízdí ve skupinách, vytváří však jednotlivé páry. Samice snáší 1 až 3 bílá vejce do měkkého dolíku v zemi nebo písku. Inkubační doba trvá 23 až 25 dní, poté se postupně líhnou mláďata a přežívá obvykle první z nich, které je nejsilnější a je schopno si pro sebe zajistit nejvíce potravy.

Potravu loví pelikán australský v mělkých vodách a živí se především rybami.

K obávaným predátorům pelikánů australských patří australští havrani a domácí psi.

Populace pelikána australského je stále početná - čítá 100 000 až 1 000 000 jedinců.


Další články:

Dlouhá velká čínská zeď se táhne podél severního pomezí Číny.

Hořčice čínská je jednoletá rostlina dnes zdomácněná a pěstovaná.

Kaštanovník setý je opadavý listnatý strom plodící jedlé kaštany.

Severní hranici chránící Velká čínská zeď fungovala také jako trestní prapor a odkladiště vojáků.

Dnes již vyhubená alka velká hnízdila v severní části Atlantiku.

Hojně pěstovaný len setý je prastará kulturní rostlina.

Surový přírodní kaučuk je mléčná rostlinná šťáva kaučukových rostlin.

I u nás žijící netopýr velký má rozpětím křídel kolem 37 centimetrů.

Želva kožatka velká váží až 800 kilogramů.

Vodní pták pelikán bílý je velký asi jako labuť.

500 milionů světelných let dlouhá Sloanova velká zeď je tvořena shlukem galaxií táhnoucí se vesmírem.

Chráněný krkavec velký se vyskytuje v zalesněných oblastech.

A svět se točí dál

Pelikán australský je velký vodní pták z čeledi pelikánovitých.

A svět se točí dál.